Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 30 FOT.PURMO OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które coraz częściej stosuje się zarówno w budownictwie nowych obiektów, jak również przy renowacjach. Ogrzewanie podłogowe ze względu na fakt, że jest niskotemperaturowe, idealnie sprawdza się w połączeniu z pompą ciepła jako źródłem. W przypadku nowo budowanych budynków jesteśmy w stanie zaplanować instalację grzewczą na wczesnym etapie. Co w przypadku budynków starszych, ogrzewanych grzejnikami, które chcemy poddać modernizacji? Czy jest możliwe wykorzystanie ogrzewania podłogowego? Jaknajbardziej–istniejeszeregrozwiązańdedykowanychdoistniejącychbudynków. Ogrzewanie podłogowe w obiektach renowacyjnych S ystemy renowacyjne przede wszystkim zajmują niewie - le miejsca, zwykle nie więcej niż 50 mm wysokości, są szyb - kie w montażu, mają mniejszą bezwładność niż tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego oraz są gotowe do pracy zaraz po wykonaniu próby szczelności. Zwykle montaż wy - konuje się na istniejącej podłodze, bez konieczności jej ku - cia. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest PURMO Klettjet R. Jest to system z cienką wylewką, który polega na montażu samoprzylepnej maty, wykonanej z folii PE i tka - niny przyczepnej, o grubości 6 mm bezpośrednio do istnie - jącego podłoża. Na niej układa się rury z rzepem o średnicy 16 mm. Całkowita grubość systemu z wykończeniem podło - gi w zależności od jakości i grubości wylewki anhydrytowej może wynosić nawet 40 mm. Niewątpliwą zaletą systemu Klettjet R jest możliwość dopasowania do każdej geometrii pomieszczenia oraz fakt, że do montażu nie potrzebujemy żadnych narzędzi oraz klipsów – przy zastosowaniu rozwija - cza do rur może go wykonać jedna osoba. Innym rozwiązaniem godnym uwagi przy wykonywaniu modernizacji budynku jest system TS14R, który ze względu na lekkość i wytrzymałość doskonale sprawdzi się przy stro - pach przenoszących mniejsze obciążenia. Przy zastosowaniu systemowej płyty nośnej, TS14R umożliwia bezpośrednie przyklejenie płytek lub położenie parkietu pływającego, co w rezultacie pozwala na uzyskanie jedynie 35 mm całko - witej grubości z wykończeniem podłogi. Płyty systemowe wykonane są z twardego styropianu EPS240 o grubości 17 mm i pokryte fabrycznie blachą aluminiową o grubości 0,25 mm, która zapewnia równomierną dystrybucję ciepła. Ka - naliki w blasze są przeznaczone dla rur o średnicy 14 mm z wkładką aluminiową. Ze względu na swoją grubość oraz brak wylewki podłoga na systemie TS14R nagrzewa się do 3 razy krócej niż przy systemie tradycyjnym. PURMO, wśród systemów współpracujących z pompami ciepła, ma do zaproponowania nie tylko ogrzewanie pod - łogowe. Bardzo korzystną alternatywą jest także nowocze - sny klimakonwektor najnowszej generacji – VIDO S2, który oferuje rozwiązania w instalacjach zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia. Można go także połączyć z innym syste - mem niskotemperaturowym, np. ze wspomnianymi wyżej systemami ogrzewania podłogowego, tworząc rozwiązanie utrzymujące optymalny komfort w pomieszczeniach. Klima - konwektor VIDO S2 wyposażony został w wysokowydajny silnik DC z płynną regulacją prędkości wentylatora za po - mocą sterownika PWM, co zdecydowanie zmniejsza poziom drgań i hałasu. Dostępny jest w wersji 2- i 4-rurowej w 5 wielkościach. Urządzenie pracuje dużo szybciej i skutecz - niej w porównaniu do tradycyjnych grzejników, a wymaga niższej temperatury zasilania. Dzięki swojej konstrukcji jest lekki, kompaktowy i łatwy w montażu niezależnie od jego sposobu. Możemy wykorzystać montaż naścienny (z nóżka - mi lub bez), montaż w suchej zabudowie, na suficie lub w su - ficie podwieszanym. Standardowo VIDO S2 jest wyposażony w sterownik wbudowany z 3 trybami pracy – auto, nocny i manualny, co pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb. W przypadku, kiedy chcemy sterować większą ilo - ścią klimakonwektorów (max. 30) za pomocą jednego urzą - dzenia, istnieje opcja zakupu sterownika zdalnego z taką samą funkcjonalnością. Możemy też zamówić VIDO S2 ze sterownikiem z płytą główną 0-10 V DC, która umożliwia centralne sterowanie urządzeniem poprzez system BMS. Więcej informacji na temat marki Purmo oraz energoosz - czędnych rozwiązań i produktów dostępnych jest na stronie: www.purmo.pl Katarzyna Jakubowska Inżynier Produktu Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, Systemy rurowe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz