Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 34 OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA Od 1924 roku dbamy o czynniki sukcesu: wiedzę technologiczną, jakość, inno - wacyjność, niezawodność i bliskie relacje z klientem. Jesteśmy jednym ze świa - towych liderów w segmentach ogrzewania wody, ogrzewania elektrycznego oraz odnawialnych źródeł energii. Działamy na arenie międzynarodowej jako przedsiębiorstwo rodzinne. W Polsce od 30 lat zaopatrujemy każdą inwesty - cję w wysokiej jakości urządzenia dopasowane do indywidualnych oczekiwań i możliwości klientów. Oferta STIEBEL ELTRON dla Klientów indywidualnych i Partnerów POMPY CIEPŁA Od ponad 40 lat wprowadzamy do domów naszych Klien - tów systemy z pompami ciepła do zastosowań wewnętrz - nych i zewnętrznych. Mamy indywidualne rozwiązania, które dbają o komfort i dobre samopoczucie. W ofercie między innymi: monoblokowe, powietrzne pompy ciepła w zestawach do domów jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów, o mocach od 5 do 75 kW oraz pompy gruntowe również dużych mocy, dedykowane dla obiektów komer - cyjnych i użyteczności publicznej: nowych i modernizo - wanych, od 4 do 87 kW dla pojedynczej jednostki. Pompy ciepła do c.w.u. oraz multi centrale grzewcze 4in1 uzupeł - niają szeroką ofertę. WENTYLACJA I REKUPERACJA Polecamy centralne i decentralne systemy z odzyskiem ciepła do nowych i modernizowanych domów. Także automatyczne centrale wentylacyjne z krzyżowo-prze - ciwprądowym wymiennikiem ciepła, przeznaczone do większych pomieszczeń, np. sal lekcyjnych, konferencyj - nych, przedszkoli, które poprawiają jakość powietrza, zmniejszają zawartość CO 2 , aerozoli, zarodników i brudu. W ofercie także filtry powietrza, automatyki i rozbudowa - ne systemy dystrybucji powietrza. OGRZEWACZE WODY W tej grupie oferujemy komfortowe przepływowe ogrze - wacze wody o mocach do 27 kW. Różnice w urządzeniach: „w pełni regulowanych elektronicznie”, „regulowanych elektronicznie” i „sterowanych elektronicznie” decydują o komforcie ciepłej wody i stabilności temperatury wy - lotowej. Ponadto ciśnieniowe i bezciśnieniowe pojemno - ściowe ogrzewacze wody w szerokiej gamie od 5 do aż 1 000 litrów, które przechowują ciepłą wodę w tempe - raturze do 85°C wykorzystując niewielką ilości energii. Ofertę uzupełniają urządzenia gotujące wodę do małej ga - stronomii czy na działki oraz suszarki do rąk. OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ Grzejniki elektryczne reagują znacznie szybciej niż więk - szość systemów grzewczych i można je znacznie lepiej lokować w pomieszczeniach. Nadają się również do szyb - kiego ogrzania łazienki rano. Koszty eksploatacyjne rów - nież są niższe, ponieważ elektryczne systemy grzewcze mogą korzystać z tanich taryf za energię, np. wytwarza - ną ze źródeł odnawialnych. Tu polecamy gamę nowo - czesnych pieców akumulacyjnych z technologią C-Plus, naściennych i stojących konwektorów z nowoczesnym sterowaniem, ogrzewacze szybkonagrzewające jako przej - ściowe lub uzupełniające ogrzewania, maty grzewcze oraz promienniki. DLA PARTNERÓW Posiadamy ponad 30 000 rozwiązań systemowych. Jako profesjonalny Partner możesz skorzystać z naszego wie - loletniego doświadczenia i dostarczać z nami najlepsze technologie. Posiadamy niezbędną wiedzę i narzędzia, wspieramy na każdym etapie projektu. Zapraszamy do współpracy! FOT.STIEBELELTRON

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz