Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 38 KOMFORT TERMICZNY A REAKCJA ORGANIZMU Naukowcy potwierdzają, że myśląc o zdrowiu, dobrym sa - mopoczuciu, sprawności fizycznej, jak i psychicznej, warto postawić na indywidualny komfort termiczny. Kluczowym elementem warunkującym osiągnięcie cieplnego balan - su jest temperatura otoczenia, w którym funkcjonujemy. W wyniku zaburzeń temperaturowych i rodzącego się stresu termicznego ludzki organizm działa jak termostat - reaguje mechanizmem dopasowania. Jest to zjawisko bardzo ener - gochłonne i skutkujące spadkiem efektywności wielu proce - sów. W środowisku odczuwanym jako zbyt gorące obniżeniu ulegają np. spostrzegawczość, poziom uwagi czy czujność. Kiedy jest nam zbyt zimno, szwankują m.in. rozumowanie logiczne, pamięć, zdolność uczenia się. Wśrodowisku odczuwanym jako zbyt gorące obniżeniu ulegają np. spostrzegawczość, poziom uwagi czy czujność. Kiedy jest namzbyt zimno, szwankująm.in. rozumowanie logiczne, pamięć, zdolność uczenia się. Odczucia cieplne są kwestią bardzo osobistą, dlatego też możliwość dopasowania temperatury pomieszczeń do potrzeb konkretnych użytkowników jest kluczowa. By regulować temperaturę na poziomie indywidualnego za - potrzebowania, potrzebujemy technicznych możliwości, tj. termostatów oraz świadomości znaczenia efektywnego zarządzania ciepłem. ZMIENIAJ NAWYKI! Zawory i głowice termostatyczne dostępne są na rynku w szerokiej gamie wzorów, funkcjonalności i kolorów. Sta - nowią już nie tylko element instalacji grzewczej, ale i deko - rację oraz dopełnienie projektu wnętrza. Jeśli chodzi o świadomość, pomimo licznych kampanii spo - łecznych, w Polsce wciąż kontrola zużycia ciepła nie jest wystarczająco kojarzona ze zdrowotnością, efektywnością pracowników czy nawet oszczędnościami w budżetach domo - wych. W efekcie, jak pokazują badania, korzystamy z ciepła nieodpowiedzialnie i nieroztropnie. Żyjemy w przegrzewanych pomieszczeniach; utrudniamy samoregulację naszych organi - zmów; marnujemy ciepło, pieniądze i, co zupełnie nieuświa - domione, zasoby naturalne naszej planety. Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20 stopni, obniżylibyśmy emi - sję CO 2 wynikającą z produkcji ciepła o 2 mln ton rocznie, czyli o 10 proc. Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla po - trzeba 30 mln drzew! Te liczby działają na wyobraźnię. Wyłączanie światła, segregacja śmieci czy niemarnowanie wody wchodzą nam już wnawyk. Tymczasemuważność wprzypadku zużycia ciepła wciąż jest trudna, choć prosta czynność, jaką jest regulowanie temperatury, to także przejaw ekologicznego po - dejścia do korzystania z zasobów Ziemi. Temperaturowy mind - fulness jest w naszym szeroko rozumianym interesie - przekłada się na tak wiele bezpośrednich, konkretnych korzyści. Mądrze korzystając z ciepła, dbamy o prawidłowy bilans energetyczny nie tylko dla nas samych, ale i dla naszej Planety. Nie marnuj ciepła. Zmieniaj nawyki. Ogrzewaj świadomie! Materiał powstał we współpracy z firmą Schlosser Heiztechnik FOT.ADO BESTOCK Liczne badania dowodzą, że dla optymalnego funkcjonowania organizm człowieka powinien znajdować się w stanie równowagi cieplnej, czyli równowagi pomiędzy ilością ciepła wytwarzanego w trakcie procesów metabolicznych a ilością ciepła oddawanego do otoczenia na drodze konwekcji, promieniowania i przewodzenia. Kontrola zużycia ciepła – trening uważności w mikro/makro skali potrzebny od zaraz OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz