Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 4 26 lat działalności w branży instalacyjnej to wie - le doświadczeń, ale też wyzwań, którym udało się sprostać. Jak z perspektywy tych lat zmienił się ry - nek hurtowy w Polsce? Prezes Ryszard Jędrzejewski: Rynek hurtowy zmie - nił się, podobnie jak cała polska gospodarka, w każdym obszarze. Prawie wszystkie hurtownie z polskim ka - pitałem zaczynały praktycznie od niewielkiego wkła - du, a siłą napędową była przedsiębiorczość i dostęp WOKÓŁ BRANŻY do podstawowych towarów, które w tamtym okresie decydowały o gwałtownym rozwoju. W naszej bran - ży były to: ceramika sanitarna, armatura łazienkowa i grzewcza, grzejniki stalowe-płytowe, kotły gazowe, rury i kształtki miedziane czy termostatyka. Ograni - czeniami były limity kredytowe u dostawców towa - rów oraz kapitał obrotowy. Żaden z hurtowników nie narzekał na popyt i brak rentowności sprzedaży, nie - dobór pracowników czy też koszty logistyczne. Wielu 26 lat doświadczenia na rynku hurtowym w Polsce Instal-Konsorcjum to firma działająca z powodzeniem na polskim rynku hurto - wym od 26 lat. O tym, jak bardzo zmieniła się branża, o wyzwaniach, przed który - mi stoi firma, ale także o jej mocnych stronach rozmawiamy z prezesem Ryszar - dem Jędrzejewskim.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz