Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 42 W FIRMIE APLIKACJA SCCOT – OFERTOWANIE, ZARZĄDZANIE SCCOT to aplikacja stworzona z myślą o przedsiębiorcach branży usługowej. Wierzymy, że podstawą działania firmy jest optymalne zarządzanie projektami, ofertowanie i ob - liczanie rentowności zleceń. Dlatego SCCOT składa się z 5 głównych funkcjonalności: ofertowanie, zarządzanie zle - ceniami, kartoteki robocizny, materiałów i sprzętu, baza klientów oraz fakturowanie. W praktyce dobra aplikacja to kręgosłup firmy, który for - malnie pracuje, przejmując ciężar, jaki normalnie spoczy - wa na szefie firmy. W efekcie to, co zazwyczaj właściciel firmy robi godzinami w wielu różnych plikach – w aplika - cji SCCOT jest łatwe, zautomatyzowane, zebrane w jednym – przyjaznym środowisku. To, co wyróżnia nas spośród innych aplikacji, to dopasowa - nie do małych i średnich firm usługowych, a także otwar - tość na pomysły użytkowników. SCCOT powstaje i rozwija się z potrzeb i pomysłów właścicieli małych i średnich firm usługowych. GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI SCCOT Aplikacja SCCOT pomaga przedsiębiorcom w 5 fundamen - talnych procesach, które są kluczowe dla sprawnego dzia - łania firmy. • Sporządzanie ofert. To funkcja, dzięki której sporzą - dzisz profesjonalne oferty na usługi i produkty. Masz także możliwość nadawania ofertom statusów, tworze - nia zestawień, podsumowań oraz ofert wariantowych. • Kartoteki RMS. W aplikacji SCCOT stworzysz własne bazy danych: kartoteki robocizny, materiału i sprzętu. Ułatwiają one i skracają czas wykonywania ofert, ogra - niczają błędy. Dzięki kartotekom RMS łatwiej również wdrożyć nowego pracownika do firmy. • Baza klientów. To funkcja, dzięki której stworzysz bazę swoich klientów oraz historię każdego kontrahenta. Od złożonych ofert, realizowanych zleceń i wystawionych faktur, aż po analizę ekonomiczną zleceń od klienta. • Zarządzanie zleceniami. Dzięki tej funkcji możesz za - rządzać swoimi kontraktami, prognozować i wyliczać ich rentowność. To łatwy sposób na zorganizowanie pra - cy sobie i pracownikom oraz sposób na to, by nie stracić z oczu żadnego zlecenia. • Fakturowanie. Moduł faktur pozwala na sporządzanie dokumentów sprzedaży oraz proform. Numeracja może być automatyczna oraz manualna, dzięki czemu możesz zacząć korzystać nawet w ciągu roku. OFERTOWANIE – JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOMPETENCJI zależy, ile klienci są w stanie zapłacić za daną usługę. Naj - częściej ofertowanie jest jednym z obowiązków szefa fir - my, który i tak ma już dużo na głowie - w efekcie oferty bywają niepełne, robione na szybko. W aplikacji SCCOT postawiliśmy bardzo duży nacisk na to, by oferty były ge - nerowane sprawnie, ale profesjonalnie. Dlatego stworzyli - śmy kartoteki Robocizny, Materiałów i Sprzętu. Są to bazy danych, tworzone indywidualnie przez każdego użytkow - nika, z których następnie można korzystać generując ofer - tę. Wystarczy stworzyć je tylko raz! To znacznie usprawnia proces tworzenia oferty, zwłaszcza wtedy, kiedy prace są powtarzalne. POROZMAWIAJMY! Zapraszamy do stoiska, w którym poznasz członków Sto - warzyszenia OSFIS, a także dowiesz się więcej o aplikacji SCCOT. Spotkajmy się, porozmawiajmy, wymieńmy do - świadczenia. W końcu wszyscy tworzymy jedną branżę – i z tego jesteśmy dumni! Znajdziesz nas tuż obok głównej sceny, po drugiej stronie od wejść do hali. Czekamy na Ciebie! Bartosz Ewert FOT.SCCOT Każde przedsiębiorstwo w czasie swojego rozwoju staje przed typowymi dla siebie wyzwaniami. Wymaga to od szefa firmy dużej elastyczności i szybkości działania. Już jednoosobowa firma posiada wiele obszarów, w którychmusi odnajdywać opty - malne sposoby na ich organizację. A im większa firma, tym większa liczba zdarzeń i procesów. Wartowięc traktować cyfryzację jako część strategii osiągania przewagi konkurencyjnej w rynku – potrzeba do tego jednak odpowiednich narzędzi. Aplikacja, która ułatwia zarządzanie firmą

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz