Wszystko dziala_2_2022 300

W FIRMIE U wielu pracowników, którzy przechodzą badania okresowe, uwidacznia się wada wzroku. Jest to doskonała pora na zakup bądź wymianę okularów w ramach dofinansowania przez pracodawcę. Dofinansowanie okularów dla pracowników W dzisiejszych czasach komputer stał się nie - odzownym narzędziem pracy. Niestety, długotrwała praca przed monitorem ekranowym negatyw - nie wpływa na nasz wzrok. Jej szkodliwe skutki dostrzegł również ustawodawca. W rozporządzeniu Ministra Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowi - skach wyposażonych w monitory ekranowe ujęte jest, iż pracodawca musi zapewniać pracownikowi co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej nieprzerwanej godzinie pracy przy monitorze ekranowym. Ponadto pracodawca powinien zapewnić różnorodność pracy. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Dofinansowanie przez pracodawcę okularów przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, w tym również praktykantom i stażystom. Pracownik może otrzy - mać całkowite lub częściowe dofinansowanie. Staż pracy pracownika nie jest istotny, dlatego nawet nowo zatrud - niony pracownik, który pracuje tylko kilka dni, może ubie - gać się o dofinansowanie okularów. Dofinansowanie przez pracodawcę nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy – zlecenia lub umo - wy o dzieło. Dofinansowanie przez pracodawcę okularów przysługuje pracownikom zatrudnionymna umowę o pracę, w tymrównież praktykantom i stażystom. Pracownikmoże otrzymać całkowite lub częściowe dofinansowanie. Pracodawca jako podmiot na podstawie art. 229 Kodeksu pracy zobowiązany jest do zapewnienia badań profilaktycz - nych, jak również ma obowiązek zawrzeć z podstawową jednostką służby medycyny pracy umowę, w formie pisem -

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz