Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 46 Świat offline doszedł już do szczytu swoich możliwości, a cyfryzacja firm staje się nieunikniona. Od lat wprowadzamy przedsiębiorców i ich klientów w świat cyfro - wy, przeprowadzamy przez proces i dostarczamy narzędzie – platformę ONe do - stosowaną do potrzeb branży instalatorskiej. Dzięki platformie, korzyści zauważą nie tylko hurtownicy i dystrybutorzy, ale także ich klienci. Dlaczego warto scyfryzować relacje B2B w branży instalacyjnej? woczesny panel, który odciąży Twoich pracowników od powtarzalnych czynności i pozwoli im stać się konsultan - tami. Wyobraź sobie, że Twoi handlowcy mają wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu, od faktur, WZ, płatności czy zapytań ofertowych. Nie odbierają kilkudzie - sięciu telefonów od klientów – ile jest danego produktu, ile kosztuje czy na kiedy będzie. To wszystko wykonuje za nich technologia, a pracownicy mogą skupić się na budo - waniu relacji z obecnymi klientami i poszukiwaniu kolej - nych partnerów biznesowych. REALNE KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY (HURTOWNI) Na podstawie wdrożeń naszych klientów z branży instala - torskiej wiemy, jakie korzyści osiągniesz dzięki wdrożeniu platformy ONe do swojej firmy. Bardzo szybko zauwa - żysz, że klienci sami sprawdzają ilość i dostępność towaru, a Twoi handlowcy oszczędzając od 20-50% swojego cza - su, zaczynają pracować efektywniej i pozyskiwać nowych klientów. Co więcej, dzięki obsłudze spersonalizowanej polityki cenowej, cross- i up-sellingowi, sprzedaży produk - tów z dłuższego ogona, wyprzedaży produktów nisko rotu - jących, zauważysz wzrost marży i szybki rozwój firmy! Zastanawiasz się pewnie, czy stać Cię na to rozwiązanie. Miesięczny koszt utrzymania platformy nie przekracza wielkości pensji handlowca, a dzięki abonamentowi otrzy - mujesz wszystkie najnowsze funkcjonal - ności, które są na bieżąco aktualizowane i rozwijane. Zwrotu z inwestycji możesz spodziewać się już w ciągu 6-12 miesięcy, co wyliczyliśmy na podstawie wyników naszych klientów. Jeśli jesteś cieka - wy, ile będzie kosztowało wdro - żenie platformy ONe do Twojej firmy, zapraszamy Cię na stronę b2b.one, gdzie skorzystasz z je - dynego w Polsce Kalkulatora kosztów wdrożenia. BRANŻA INSTALATORSKA JEST GOTOWA NA CYFRYZACJĘ Od czasu pandemii dużo mówi się o cyfryzacji i digitali - zacji przedsiębiorstw. My, jako doświadczeni specjaliści wiemy, że to relacyjność i bezpośredni kontakt z klientem jest jednym z ważniejszych czynników podczas procesu za - kupowego B2B. Czy to jednak oznacza, że relacji nie da się przenieść do online, zachowując aktualną indywidual - ną politykę cenową, jednocześnie dbając o wysoki poziom marży i ułatwić rotację zalegających produktów, o których klient do tej pory nie wiedział? Branża instalatorska jest gotowa na cyfryzację, a firmy, które tego nie zrobią, mogą zostać w tyle za konkurencją. Największym problemem dla tradycyjnych przedsiębior - ców jest decyzja, aby zamiast wydatków na środki trwałe, przeznaczyć je na cyfryzację. Pamiętajmy, że transforma - cja cyfrowa to coś nienamacalnego i tak naprawdę trzeba płacić za coś, czego nie widać. Kiedy jednak firma decy - duje się na wdrożenie platformy B2B, szybko odnotowuje pierwsze namacalne sukcesy, a jej klienci cenią sobie wy - godne narzędzie. SPRZEDAWAJ WIĘCEJ, WYDAWAJ MNIEJ Platforma ONe została stworzona z myślą o handlu B2B, dlatego posiada wszystkie funkcjonalności, których potrzebujesz do sprzedaży nie tylko on - line, ale także sprzedaży klasycznej. Jedna część naszej platformy to platforma e-commerce, która posiada wszystkie potrzebne integracje do pro - wadzenia sklepu internetowego B2B: indywidu - alne cenniki, wielokoszykowość, limity kupieckie, ofertowanie, szybkie zakupy, promocje, listy zakupowe, role i uprawnienia dla firm i wiele innych. Jednym słowem jest to kompletne narzędzie, które po integracji z Twoimi systemami, czy to ERP, PIM, czy WMS, jest w stanie obsłużyć całą ścieżkę za - kupową klienta. Od samego początku, tworząc platformę, zależało nam na ułatwieniu pracy najważ - niejszym osobom odpowie - dzialnym za sukces w firmie – handlowcom, dlatego druga część platformy ONe to no - „ Musimy być świadomi, że po pewnym okresie adapta - cji, cyfryzacja osiągnie tak szybką skalę zmiany, że nie wszyscy się na nią załapią ” . Artur Piekarczyk W FIRMIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz