Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 18 TYM ŻYJE BRANŻA Komisja Europejska wskazuje na technologię pomp ciepła jako kluczową w transformacji energetycznej budynków UE. Wsparcie tej technologii pozwoli w najbardziej skuteczny sposób rozwijać efektywność energetyczną, obniżać emisje CO 2 i wspierać odnawialne źródła energii, przyczyniając się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Ten kierunek będzie miał odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie „fala renowacji” dlatego powinniśmy to uwzględnić w programach wsparcia, takich jak „Czyste Powietrze” czy wydatkowania funduszy z nowego budżetu UE. K omisja Europejska przedstawiła w dniu 08.07.2020 r. długo oczekiwane długoterminowe strategie – inteligentne- go łączenia sektorów oraz rozwijania gospodarki wodoro- wej. Określają one kierunek transformacji energetycznej, która ma przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielo- nego Ładu do 2050 roku. Założenia obu strategii będą miały kluczowy wpływ na uruchamianie unijnych fun- duszy na transformację energetyczną, także w Polsce. Zarówno w ramach nowego budżetu UE na lata 2021- 2027, a także dodatkowego instrumentu „Next Genera- tion EU” o wartości 750 mld euro , który ma pomóc wyjść unijnej gospodarce z kryzysu po koronawirusie. W strategii dotyczącej tzw. łączenia sektorów Komisja Eu- ropejska wskazała jaką rolę widzi dla elektryfikacji ogrzew- nictwa indywidualnego oraz ciepłownictwa, transportu oraz części procesów przemysłowych. Rezultatem ma być optymalizacja zużycia energii, większa efektywność oraz obniżka emisji dwutlenku węgla poprzez kontynuację prze- chodzenia na odnawialne źródła w energetyce, które będą dostarczać energię dla w/w sektorów. Strategia ta wyma- gać będzie nie tylko dalszego rozwijania OZE, ale także zwiększania efektywności i elastyczności całego systemu. Komisja wskazuje, że w takim zdecentralizowanym syste- mie stabilne i elastyczne funkcjonowanie mają zapewnić m.in. elektryczne samochody oraz ogrzewanie za pomocą pomp ciepła w sektorze budynków poprzez reagowanie na potrzebę odpowiedzi na popyt i podaż energii. W strategii dotyczącej rozwoju wodoru KE określiła naj- większy potencjał tam gdzie trudna bądź niemożliwa bę- dzie elektryfikacja. Stąd wodór będzie miał zastosowanie Elektryfikacja podstawą przyszłości transportu, ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Jakie będą konsekwencje dla Polski? przede wszystkim w przemyśle np. stalowym, cementowym oraz w ciężkim transporcie. Strategia KE jest spójna z głównymi wnioskami płynącymi z raportów nt. łączenia sektorów opublikowanych w 2020 roku w Polsce – przez PORT PC „Scenariusze elektryfika- cji ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Pol- sce do 2030 roku” , a także polskie think tanki, takie jak Instytut Jagielloński oraz Forum Energii. Komisja podkreśla, iż realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymaga kontynuacji zwiększania udziału odnawial- nych źródeł w produkcji energii elektrycznej, która następ- nie w coraz większym stopniu będzie wykorzystywana do efektywnego ogrzewania budynków oraz w transporcie i przemyśle. Uzupełnieniem przede wszystkim w przemy- śle będzie wodór. W niewielkim stopniu będzie efektywny w ciepłownictwie i indywidualnym ogrzewnictwie z uwagi na 4-7 niższą efektywność procesu pozyskiwania i spalania wodoru w stosunku do elektryfikacji ogrzewania. W transformacji sektora budynków, jak wskazuje Komisja Europejska, główną rolę mają do odegrania pompy ciepła. Jako wiodąca technologia pozwalająca produkować w peł- ni zdekarbonizowane ciepło do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej czy chłodzenia. Zmiany technologiczne umożliwiają ich zasto- sowanie w budynkach w znacznie szerszym zakresie niż de- kadę temu, jak choćby podczas renowacji. Dodatkowo na rynek pomp ciepła pozytywnie wpływa szybki spadek kosz- tów produkcji systemów fotowoltaicznych. Łączenie tych dwu technologii w sektorze budynków pozwala skutecznie realizować koncepcję plus- lub zero-energetycznych do-

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz