Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 20 TYM ŻYJE BRANŻA Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a nawet instalacje wykorzystujące siłę wiatru to innowacyjne technologie, które w skali świata cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Powód? Niska emisja szkodliwych gazów do atmosfery oraz nieograniczone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii, ciepła czy chłodu. NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Ogrzewanie i chłodzenie w budynkach i przemyśle wymaga dostarczenia dużej ilości energii, a ta z kolei wpływa na emisję gazów cieplarnianych do atmosfe- ry, co przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Dlatego tak duże zainteresowanie ze strony inwestorów kierowane jest na odnawialne źródła energii. Biomasa, energia geotermalna oraz technologie wykorzystujące energię słoneczną mogą zapewnić energię cieplną bez- pośrednio, a energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych również może służyć do zapewnienia cie- pła lub chłodu w domach jednorodzinnych, ale również budynkach takich jak biura, hale produkcyjne czy inne budynki użytkowane przez człowieka. Jak czytamy w raporcie opublikowanym przez REN 21 1 , pomimo tego potencjału, wiele państw wciąż nie wy- korzystuje odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia. Ta jest znacznie częściej wykorzystywana w sektorze energetycznym. Do końca 2019 r. tylko 49 krajów posiadało ogrzewanie pochodzące z odnawial- nych źródeł energii i/lub przeznaczonej do chłodzenia. Stanowi to niewiele w porównaniu do 166 krajów, któ- re energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii przeznaczyły na realizację celów energetycznych. Ten stan rzeczy wynika częściowo ze złożoności i wyjątko- wości wymagań charakteryzujących sektor ogrzewania i chłodzenia, szczególnie w porównaniu z sektorem energetycznym. BUDYNKI Bezpośrednie interwencje również w zakresie ustano- wienia nowego prawa, dotyczące budynków obejmują ogrzewanie pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii i / lub przeznaczonej na cele chłodzenia. Pojawiają się inicjatywy wspierane przez miasta lub gminy, za który- mi idzie możliwość uzyskania dofinansowania na wy- mienione cele. Państwo z kolei poprzez wprowadzanie Ogrzewanie i klimatyzacja w nowoczesnym budownictwie FOT.UNSPLASH

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz