Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 28 FOT.UNSPLASH BDO, czyli inaczej „Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, pro- dukty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” pozwala na gro- madzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych przedsię- biorców zobowiązanych do prowadzenia takiego rejestru. Wydłużony okres prowadzenia papierowej ewidencji odpadów OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU BDO Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obowiązkiem wpisu do rejestru BDO objęte są podmioty, które: • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowa- niach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumu- latory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny; • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabyw- cy opakowań. Pierwszy rejestr BDO, czyli rejestr podmiotów wprowa- dzających produkty, produkty w opakowaniach i gospo- darujących odpadami pojawił się 23 stycznia 2018 roku. W grudniu 2019 roku rejestr BDO ewoluował w system W FIRMIE Od stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mają obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów (KPO) poprzez system BDO. Jednocześnie od stycznia wprowadzono szereg zmian zwalniających część firm i instytucji z rejestracji w BDO.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz