Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 16 WENTYLACJA I REKUPERACJA Zmieniające się przepisy w zakresie nowo powstających budynków, dofi - nansowanie na termomodernizację już istniejących to droga do realizacji założeń nowej polityki ekologicznej. To również rozwiązanie pozwalające na obniżenie rachunkówmiędzy innymi za ogrzewanie. Wentylacja z odzyskiem ciepła – sposób na obniżenie rachunków Wentylacja z odzyskiem ciepła wpisuje się doskonale w trend realizacji założeń nowej polityki ekologicznej oraz potrzeby obniżenia rachunków za użytkowanie budynku. Jak wybrać skuteczne rozwiązanie dla już istniejących budynków? Anna Marynowska, specjalista ds. central wentyla - cyjnych w Lindab: Najbardziej komfortową sytuacją dla projektanta oraz wykonawcy instalacji wentylacyj - nej, klimatyzacyjnej czy grzewczej jest ich projekto - wanie i instalowanie w nowo powstającym budynku. W takim wypadku wszystkie instalacje można dobrać odpowiednio pod potrzeby przyszłych użytkowników budynku. Jeśli rozpatrujemy już istniejące budynki, również w nich istnieje możliwość zamontowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, jednak w takim przypadku należy się liczyć z większymi kosztami oraz koniecznością przeprowadzenia dodat - kowego remontu. Stając przed wyborem skutecznego rozwiązania, najważniejszy jest dobór całego systemu, który powinien być dopasowywany indywidualnie do potrzeb w celu zapewnienia optymalnego komfortu wentylacyjnego. W takim przypadku, niezbędne jest wykonanie instalacji (kanałów wentylacyjnych, roz - prowadzeń) w całym budynku. Jeśli jednak konstruk - cja budynku uniemożliwia poprowadzenie nowych instalacji, istnieje jeszcze możliwość zastosowania wentylacji docentralnej, niewymagającej obszernej ingerencji w strukturę budynku, dzięki której zagwa - rantowana jest wymiana powietrza bezpośrednio dla danego pomieszczenia. Dlaczego montaż rekuperacji się opłaca? A.M.: System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, odpowiedzialny za prawidłową wymianę po - wietrza w całym budynku, wpływa z jednej strony na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii i ogrzewania, z drugiej zaś znacząco wpływa na pod - wyższenie komfortu życia. Użytkownik zyskuje możli - wość dostosowywania wentylacji do indywidualnych potrzeb. Dzięki nadrzędnemu elementowi każdego FOT.LINDAB

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz