Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 20 WENTYLACJA I REKUPERACJA Jakość powietrza, komfort termiczny oraz niższe rachunki za ogrzewanie czy wentylację to warunki, na które zwraca uwagę coraz większa liczba inwestorów. Aby je spełnić, warto rozważyć montaż wydajnej wentylacji z rekuperacją. Na co zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni system? Na te i inne pytania odpowiada Filip Konieczny, Ventilation and Air Conditioning Manager z firmy FLOWAIR. Jakość powietrza ma znaczenie Spełnieniem nowych wymogów w zakresie nowo po - wstających budynków jest montaż wentylacji z odzy - skiem ciepła. To również rozwiązanie pozwalające na obniżenie rachunków między innymi za ogrzewanie. Jak wybrać odpowiedni system do już istniejących budynków? Filip Konieczny, Ventilation and Air Conditioning Manager w firmie FLOWAIR: Wraz z postępem tech - nologii i metod badawczych rośnie również świadomość dotycząca jakości powietrza i komfortu termicznego. We - dług najnowszych badań człowiek spędza do 90% czasu w pomieszczeniach, dlatego zapewnienie efektywnego i zdrowego systemu grzewczo-wentylacyjno-chłodnicze - go jest tak istotne. Nowe regulacje europejskie stawiają przed producentami z branży HVAC coraz ambitniejsze cele w zakresie zwiększania efektywności urządzeń. Ma to oczywiście korzystny wpływ na środowisko, ale także na koszty eksploatacyjne. Troska o zdrowie wraz z poten - cjalnymi oszczędnościami przekonują klientów, że warto zainwestować w nowoczesny system HVAC. Najczęściej spotyka się urządzenia przeznaczone do pracy z instala - cją kanałową, za pośrednictwem której dostarczane jest świeże powietrze. Niestety, szczególnie w przypadku już istniejących budynków, modernizacja systemu jest pro - blematyczna lub czasem nawet niemożliwa. Firma FLO - WAIR zdając sobie sprawę z tych ograniczeń, opracowała szereg rozwiązań umożliwiających nie tylko wentylację, ale również ogrzewanie i chłodzenie z całkowitym pomi - nięciem instalacji kanałowych. Czym charakteryzują się bezkanałowe urządzenia Cube i jednostki wentylacyjne OXeN? F.K.: Zarówno Cube, jak i OXeN umożliwiają bezpo - średnie dostarczenie świeżego powietrza do pomiesz - czenia. Rozwiązanie to pozwala zapewnić odpowiedni komfort powietrza dla użytkowników obiektu. Główną cechą tych urządzeń jest ich kompaktowość. Wszyst - kie komponenty niezbędne do wentylacji z odzyskiem ciepła zostały zawarte w jednej obudowie, co w bardzo dużym stopniu ułatwia instalację na obiekcie. Gdzie można je zastosować? F.K.: Ze względu na możliwość konfiguracji obu roz - wiązań, przekrój zastosowań jest bardzo szeroki. Nawet w przypadku nowych budynków inwestorzy decydują się na optymalizację systemu HVAC i rozwiązania bez - kanałowe. Urządzenia Cube i OXe N spotykane są na obiektach wielkokubaturowych, takich jak hale prze - mysłowe, magazyny czy centra logistyczne. Systemy bezkanałowe popularne są również w mniejszych bu - dynkach typu: salony samochodowe, siłownie, obiekty użyteczności publicznej. Co ciekawe, w ostatnich latach w Polsce miał miejsce projekt modernizacji sal gimna - stycznych w szkołach, do którego idealnie wpisywa - ła się jednostka OXeN. Urządzenie nie tylko pozwala dostarczyć odpowiednią ilość świeżego powietrza do pomieszczenia (co jest bardzo istotne w przypadku placówek oświaty), ale także dzięki swojej budowie montaż sprowadza do wykonania tylko jednego otworu w przegrodzie zewnętrznej. W przypadku budynków biurowych, w których jed - no urządzenie obsługuje wiele pomieszczeń, dobrym rozwiązaniem będzie tradycyjna instalacja kanałowa. System bezkanałowy bazujący na urządzeniach Cube i OXeN, sprawdzi się we wszystkich pozostałych obiek - tach, w których jedno lub więcej urządzeń ma praco - wać na potrzeby danej strefy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz