Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 22 Kompaktowa jednostka służąca do skutecznej i energoosz - czędnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pojedynczych po - mieszczeń. Zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniu, bez ko - nieczności otwierania okien. Kontroluje poziom wilgotności w pomieszczeniu. Posiada jedną z najwyższych skuteczności odzysku ciepła (do 93%) ze względu na innowacyjną heksago - nalną strukturę komórek wymiennika ciepła, dzięki czemu po - zwala na dużą oszczędność na ogrzewaniu domu. Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej na smartfon lub tablet z syste - mem Android lub iOS. www.blauberg.pl Centrala wentylacyjna marki AIRVENTS z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w po - mieszczeniach z jednoczesnym jego fil - trowaniem. Szeroka gama dostępnych akcesoriów zapewnia indywidualną konfigurację. Urządzenie jest wyposażone w automa - tykę z dwoma panelami sterującymi do wyboru. Zastosowany wymiennik przeciwprądo - wy zapewnia sprawność odzysku cie - pła do 97%. Maksymalna wydajność do 10 100 m 3 /h. www.airvents.pl W ofercie Immergas znajdują się specjalnie dobrane zestawy pomp ciepła. To profesjonalne pakiety m.in.: z pompąMagis Pro V2/Magis Combo V2, zasobnikiem 300 l, filtrem magnetycz - nym, sterownikiem, grzałką i buforem. Odpowiednio dobrane elementy zestawu tworzą zintegrowany system grzewczy, dzię - ki czemu mamy pewność, że będzie on działał stabilnie i wy - dajnie. Na pompy ciepła i hybrydowe pompy ciepła zakupione w zestawach obowiązuje wydłużona, BEZPŁATNA gwarancja producenta - 3 lata. Ponadto kupując zestaw, sterownik kontro - lujący pracę systemu dostępny jest za 1 PLN. Więcej na www.immergas.pl Vento Expert A50-1 S10 W V.2 Kompaktowa centrala wentylacyjno- -klimatyzacyjna CFH Pompy ciepła w zestawach – sterownik za 1 PLN NOWOŚCI I TRENDY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz