Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 4 WOKÓŁ BRANŻY Inwestycjew instalacje fotowoltaiczne cieszą sięniesłabną - cym zainteresowaniem ze strony klientów indywidualnych. Dzięki kolejnej odsłonie programu „Mój Prąd 3.0” możliwe będzie uzyskanie dotacji na montaż mikroinstalacji na no - wych warunkach. W lipcu startuje kolejna odsłona programu „Mój Prąd 3.0”. Jak oceniacie Państwo poprzednie edycje programu? Jakie będą jego założenia, gdyż wiemy, że dotychczasowe zasady ulegają zmianie? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go - spodarki Wodnej: W poprzednich edycjach pro - gram spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem wśród wnioskodawców. Złożonych zostało ponad Nowa odsłona programu „Mój Prąd” 266 tys. wniosków. W nowej edycji programu „Mój Prąd” część warunków zostanie zmieniona, z uwagi na zmianę źródła finansowania programu, jak rów - nież wprowadzone zmiany będą wynikały z dotych - czasowych doświadczeń zebranych w poprzednich naborach. Dotowane będą mikroinstalacje fotowol - taiczne dla osób fizycznych, podłączone do sieci OSD, wytwarzające energię elektryczną na własne FOT.FOTOLIA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz