Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 6 WOKÓŁ BRANŻY Połowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w naszej okolicy 1 . Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczy - nia się do zapadania na przewlekłe choroby 2 . Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrze - wania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. kopciuchami. BGK, bank z misją, dba o zdrowie Polaków i dołącza z gwarancjami do programu „Czyste Powietrze”, by pomóc wwymianie pieców na ekolo - giczne źródła ciepła oraz termomodernizacji domów. O „Czyste Powietrze” będzie łatwiej Pierwsze banki kredytujące już podpisały umowy z Na - rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo - darki Wodnej (NFOŚiGW). Wkrótce klienci będą mogli złożyć w jednym okienku wniosek o kredyt z gwarancją BGK, a następnie wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”, która spłaci część kredytu. Oznacza to, że już niedługo każdy zainteresowany będzie miał szansę otrzymać kredyt bankowy na sfinansowanie przedsię - wzięcia z programu „Czyste Powietrze” jeszcze przed jego rozpoczęciem. Osoby starające się o dofinansowa - nie z „Czystego Powietrza” nie będą musiały finanso - wać z własnych środków wymiany tzw. kopciucha lub termomodernizacji domu, aby otrzymać dotację, która spłaci część kapitału kredytu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz