Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 10 WOKÓŁ BRANŻY Jak wskazuje raport przygotowany przez EFL, tylko 5% firm z sekto- ra małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z energii odnawialnej. 4% z nich inwestuje w fotowoltaikę, 8% planuje to w przyszłości. Dlaczego skala inwestycji w zieloną energię jest tak mała? Wykorzystanie energii odnawialnej w przedsiębiorstwach R aport „Zielona energia w MŚP. Pod lupą”, wykonany na zlecenie EFL SA, doskonale obrazuje podejście przed- stawicieli segmentu małych i średnich firm w Polsce do tematu ekologii. ICAN Institute przeprowadził badanie, w którym udział wzięli właściciele, współwłaściciele i osoby odpowiedzialne za finanse we wspomnianym segmencie firm z całego kraju, z różnych branż. Instytut przeprowadził 500 wywiadów, a wśród ankietowanych 40% stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, 30% mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób i 30% średni przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób. Jakie są wyniki badania? Trzeba przyznać, że dość za- skakujące i jednocześnie nie do końca napawające opty- mizmem. Wiele polskich firm, choć posiada coraz szerszą wiedzę z zakresu ekologii, nadal nie podejmuje działań, które miałyby kluczowe znaczenie dla środowiska. Pol- skie firmy mają jeszcze wiele do zrobienia, a edukacja z zakresu ekologii, programy wspomagające przedsię- biorców w zakresie ekologicznych inwestycji są szcze- gólnie potrzebne. CZTERY NAJPOPULARNIEJSZE EKOSTRATEGIE Ekologia to silny, globalny trend, który mocno wpisuje się w codzienne życie. Jest to widoczne również w bizne- sie, gdzie szczególnie duże korporacje podejmują decyzje istotne dla środowiska. Wyznaczają trendy, narzucając innym konieczność dbania o środowisko w jak najszer- szym zakresie. Globalne korporacje, jak IKEA, Google, Starbucks czy poznańska Kompania Piwowarska coraz częściej przechodzą na produkcję opartą w 100 proc. na energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, jak wiatr, słońce czy rzadziej woda. Z drugiej strony, coraz większy nacisk na ochronę klimatu wywierają instytucje rządowe oraz międzynarodowe organizacje wdrażające regulacje i programy wsparcia w tym obszarze. Polscy przedsiębiorcy są w tej kwestii, jak często bywa w wielu innych przypadkach, podzieleni. EKOsceptycy dbają o środowisko, ale tylko dlatego, że zmuszają ich do tego przepisy. Takich firm jest najwięcej, bo jak wskaza- no w raporcie EFL, aż 38 proc. ze wszystkich z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na drugim miejscu FOT. ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz