Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 30 W FIRMIE 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska (obecne Ministerstwo Klimatu) elektroniczny rejestr – BDO, który reguluje zasady gospodarowania odpadami. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. Wprowadzona w tym roku nowelizacja w zakresie składania sprawozdań wciąż dla wielu pozostaje niejasna. Wyjaśniamy w kilku krokach, jak rozliczyć odpady w firmie, aby nie narazić się na grzywnę. ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIE Na podstawie art. 237aa Ustawy o odpadach przedsię- biorcy sporządzali oraz składali roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpada- mi, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotych- czasowe. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o odpadach, która weszła w życie 31 stycznia 2020 roku, wymagane sprawozdania należy składać elektronicznie za pośred- nictwem indywidualnego konta w Bazie danych o pro- duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 16 lipca 2020 ukazała się aktualizacja systemu BDO, która zawiera nowe sprawozdania odpadowe. Ostatecz- nie od lipca 2020 możemy złożyć sprawozdanie za 2019 rok już na nowych zasadach i tylko za pomocą systemu BDO. Jak wypełnić obowiązek w zakresie BDO? Zgodnie z art. 76 ust. 1 Ustawy o odpadach do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospoda- rowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązani są następujący przedsiębiorcy: • wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opako- waniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i od- padami opakowaniowymi; • prowadzący sklep lub hurtownię, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a Ustawy o gospo- darce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz