Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 34 JAK TO DZIAŁA? Firma Caleffi praktycznie od początku działalności zajmuje się za- gadnieniami związanymi z usuwaniem zanieczyszczeń. Doświadcze- nia zdobyte przez lata zaowocowały przygotowaniem wielu innowa- cyjnych produktów. Najnowszym rozwiązaniem w zakresie ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami jest Caleffi XS ® – urządzenie filtrujące przeznaczone do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mała instalacja – duży problem? Skąd pomysł na przygotowanie produktu, jakim jest urządzenie filtrujące Caleffi XS ® ? Tak jak w przypadku większości produktów naszej firmy, tak również XS ® jest odpowiedzią na zapo- trzebowanie naszych klientów. Jako firma o zasięgu globalnym zbieramy doświadczenia z wielu rynków i staramy się na ich podstawie stworzyć produkt, którego poszukują osoby z nami współpracujące. Od kilku lat trendy w zakresie instalacji zmieniają się, coraz częściej mamy do czynienia z urządzeniami, w których producenci kładą nacisk nie tylko na wy- soką sprawność, ale również na estetykę. Częściej kocioł jest montowany w miejscach ogólnodostęp- nych (np. w kuchni), a nie w wydzielonej kotłowni, gdzie wcale nie straszy swoim wyglądem, a wręcz przeciwnie. Takie rozwiązanie pozwala użytkowni- kowi na zagospodarowanie „zaoszczędzonej” prze- strzeni w inny sposób. Takie źródło ciepła wymaga odpowiedniego zabezpie- czenia przed zanieczyszczeniami. Tak, to prawda, i to właśnie kolejny problem, z któ- rym przyszło zmierzyć się naszym klientom. Jako firma dysponujemy urządzeniami o wysokiej spraw- ności, które świetnie sprawdzają się w tradycyjnych układach kotłowni, natomiast ich estetyka nie każ- demu może przypaść do gustu. Stąd idea zaprojek- towania zupełnie nowego urządzenia. Tworząc to nowe rozwiązanie, dział projektowy naszej firmy musiał spełnić kilka wymagań: • zapewnić wysoką sprawność usuwania zanie- czyszczeń • zagwarantować kompaktowe rozmiary urzą- dzenia • zachować wysoką estetykę. W produkcji korpusu wykorzystaliście mosiądz. Skąd taki wybór? W Caleffi przyzwyczailiśmy naszych klientów do sto- sowania polimerów w naszych produktach. W tym przypadku jednak estetyka produktu odegrała głów- ną rolę. Wysokiej jakości powłoka chromowana kor- pusu wraz z białymi elementami jest zdecydowanie milsza dla oka niż czarny polimer, w szczególno- ści kiedy sam kocioł jest zamontowany w miejscu ogólnodostępnym. Dlaczego dostępna jest jedynie wersja kątowa ? Projektując urządzenie XS ® od samego początku sku- piliśmy się jedynie na wersji kątowej. Ten produkt ma głównie zastosowanie w przypadku montażu kotłów w miejscach ogólnodostępnych (np. w kuch- ni), gdzie estetyka wymusza odpowiednie ukrycie przewodów i wyprowadzenie ich w miejscu podłą- czenia kotła (przy samym urządzeniu), gdzie najle- piej sprawdzi się właśnie wersja kątowa. W innych układach, gdzie kocioł zlokalizowany jest w wydzie- lonym pomieszczeniu kotłowni, a przewody prowa- dzone są po powierzchni ściany, zastosowanie mają urządzenia z serii Dirtmag ® . Jeden zawór kulowy? Czy to nie za mało? Projektując urządzenie XS ® za jedną z podstawo- wych wytycznych postawiliśmy sobie kompaktowość urządzenia. Aby temu sprostać, nie mogliśmy wybrać

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz