Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 22 O becnie kotły zasilane wodorem, produkowane przez firmy z Grupy BDR Thermea, funkcjonują już w kilku kra - jach europejskich. – W BDR Thermea wspieramy ideę de - karbonizacji ogrzewania oraz wizję globalnej transformacji sektora energetycznego, zmierzającą do popularyzacji zrównoważonych źródeł energii. Dlatego właśnie inwe - stujemy znaczne środki w rozwiązania, takie jak kotły wo - dorowe czy pompy ciepła – mówi Bertrand Schmitt, CEO Grupy BDR Thermea. Pierwszy kocioł na 100%wodór od Remeha Grupa BDR Thermea przoduje w rozwoju technologii wo - dorowych kotłów grzewczych. Od 2019 roku w mieście Rozenburg w Niderlandach jest prowadzony pilotażowy program obejmujący praktyczne zastosowanie wysokowy - dajnych kotłów zasilanych w 100% wodorem. Cały projekt powstał ze wspólnej inicjatywy operatora sieci gazowej Stedin, odpowiedzialnego za produkcję i dosta - wy wodoru wytwarzanego w sposób zrównoważony, gmi - ny Rotterdam i spółdzielni mieszkaniowej Ressort Wonen. Opracowaniem kotłów zajęło się centrum kompetencyjne BDR Thermea Group w Bassano del Grappa we Włoszech. BDR Thermea Group od wielu lat pracuje nad rozwojem i wdrożeniem nowych produktów, które umożliwią niezbędną transformację energetyczną. Obok ogniw paliwowych czy kogeneracji, są to także urządzenia zasilane paliwem wodorowym. Niderlandzka Remeha, będąca częścią Grupy BDR Thermea, jest pierwszą na świecie firmą branży grzewczej, która skonstruowała i certyfiko - wała kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania 100% wodoru. Pierwsze kotły wodorowe zostały zainstalowane w kotłow - ni w Rozenburgu obok istniejącego konwencjonalnego kotła na gaz ziemny, co zapewniło mieszkańcom wystar - czającą ilość ciepła i ciepłej wody. Obok kompleksu apartamentów w Rozenburgu znaj - duje się poligon testowy Power-To-Gas (P2G). Różni partnerzy współpracują tu od kilku lat nad nowymi technologiami. Umiejscowiona jest tutaj kontenerowa Fot.BDRThermeaGroup Fot.BaxiHeatingUKLtd. Nadchodzi przełom w ogrzewaniu: kotły wodorowe BDR Thermea Group Ogrzewanie i klimatyzacja

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz