Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 24 Duet idealny, czyli wentylacja w parze z ogrzewaniem Instalacja ogrzewania oraz wentylacji stanowi serce każdego budynku. Aby działała sprawnie, nie jest ważne zapewnienie sprawdzonych i no - woczesnych jej komponentów. Istotna jest również szczelność instalacji, która jest chyba najważniejszym warunkiem prawidłowego funkcjono - wania. O tym, jak zabezpieczyć instalację przed ewentualnymi ubytka - mi, opowiada Lech Skomorowski z firmy Thermaflex. Ogrzewanie i klimatyzacja Sprawnie funkcjonująca wentylacja oraz instalacja grzewcza wpływają na komfort użytkowników budynków. Jednak zdarza się, że wspomniane in - stalacje nie działają prawidłowo. Jak poznać, że coś dzieje się nie tak? Lech Skomorowski, Regionalny Kie - rownik Sprzedaży Thermaflex: Pod - stawowe zadania instalacji w budynku regulują odpowiednie przepisy. Często mówi się, że sprawnie pracująca insta - lacja komfortu cieplnego (ogrzewanie i wentylacja) jest jak krwiobieg u czło - wieka. I nie ma w tym przesady. Wy - starczy spojrzeć, ile miejsca poświęcił ustawodawca w „ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun - ków technicznych, jakim powinny od - powiadać budynki i ich usytuowanie” FOT.AdobeStock Lech Skomorowski – regionalny kierownik sprzedaży Thermaflex

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz