Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 26 FOT.Galmet Kompletne zestawy z pompami ciepła Prima Nowość od Galmet Ofertę sprawdzonych i nagradzanych pomp ciepła Galmet poszerzył właśnie o kompletne zestawy z powietrznymi pompami ciepła Prima. Kompletne systemy z inwerterową pompą ciepła Prima to optymalne połączenie ekologicznej mocy powietrznej pom - py ciepła Prima R32 z najwyższą jakością i wydajnością zbiorników do pomp ciepła Galmet. Ogrzewanie, chłodzenie domu oraz grzanie wody użytko - wej zyskujemy dzięki darmowej energii ze źródeł odna - wialnych. Powietrzna inwerterowa pompa ciepła Prima to zielona energia w każdym domu. Optymalna do nowych, energooszczędnych budynków oraz domów modernizowa - nych. Dzięki możliwości pracy do -25°C może być monto - wana w każdej strefie klimatycznej w Polsce. Kompletny gotowy do instalacji zestaw! Inwerterowe pompy ciepła Prima oferowane są w postaci gotowych do instalacji zestawów. Każdy zestaw z pompą ciepła Prima to optymalnie dobrane rozwiązanie 4 w 1: 1. Powietrzna pompa ciepła w wersji monoblok 4, 6, 8, 10, 12 14 lub 16 kW 2. Wymiennik c.w.u. do pomp ciepła – Tower Grand 200, 300 lub Complete 250/135 3. Bufor c.o. do pomp ciepła 40 lub 60 – osobny zbiornik lub w ramach Complete 4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem do realizacji funkcji c.w.u. Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++ Ogrzewanie i wentylacja Prima – idealnie dopasowana Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary) w pompie ciepła Prima zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie mocy pompy ciepła do każde - go domu. Wysoka wydajność COP równa nawet 5,6 (Prima 8 GT – A10W35) i klasa energetyczna A+++ (A7W35) gwarantują niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie eko - logicznego czynnika R32 przekłada się na osiągnięcie wyż - szej efektywności oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C. Komfortowe sterowanie na podstawie krzywej grzewczej i pakiet niezbędnych funkcji zapewnia intuicyjny panel sterujący i aplikacja w telefonie. Dwa specjalne programy pracy sprężarki i wentylatora pozwalają na jeszcze cich - szą pracę urządzenia. Konstrukcja monoblokowa ułatwia szybki montaż. Jednostki 4-10 GT mogą być zasilane z in - stalacji jednofazowej, 12-16 GT to jednostki podłączane do instalacji trójfazowej. Zakres modulacji mocy grzewczej Prima 4-16 GT dla A7W35 Pompy ciepła Prima to: • 3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie bu - dynku, grzanie wody użytkowej. FOT.Galmet FOT.Galmet

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz