Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 36 Czym jest merXu ? MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika, oświetlenie, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn, HoReCa oraz wyposażenie biur i przedsiębiorstw. Powstała na fundamentach wiedzy i doświadczenia ze - społu menedżerów, którzy przez kilkanaście lat z suk - cesami rozwijali rynek e-commerce w Polsce i innych krajach regionu. Trzon firmy tworzą Przemysław Bud - kowski, Tomasz Nowak, Piotr Nowjalis, Sebastian Pie - trowski oraz Václav Liška. Platforma tylko dla firm! To, co z pewnością zachęca do korzystania z platformy to fakt, iż jest ona bezpłatna. Nie ma kosztów rejestra - cji. Jednak tylko firmy mają dostęp do możliwości ofe - rowanych przez merXu. MerXu łączy ze sobą zarówno małe i  średnie przedsię - biorstwa, jak i duże podmioty, umożliwiając im realizo - wanie transakcji bezpośrednich lub poprzez zapytania ofertowe. Konsumenci indywidualni nie mogą korzy - stać z merXu. Aby móc korzystać z platformy, wystarczy wypełnić krótki formularz, podając nazwę firmy, adres e-mail, nr tel., państwo, w którym firma jest zarejestrowana oraz NIP lub REGON. Formularz dostępny jest na stronie in - ternetowej platformy. Instalacje – znajdź interesujący produkt Wyszukiwarka Na platformie można znaleźć szeroką ofertę z katego - rii instalacyjnej i nie tylko. Konkretny produkt można znaleźć w wyszukiwarce na stronie głównej, wpisując nazwę produktu, kod EAN lub nazwę producenta. w firmie W jednym z naszych ostatnich wydań pisaliśmy o nowej platformie sprzedaży B2B, dostępnej również dla branży instalacyjnej. Dziś przedstawiamy, jak łatwo można z niej korzystać, pozyskując nowych kontrahentów bez wychodzenia z biura. Jak wykorzystać nowy kanał sprzedaży B2B w branży przemysłowej? Po przejściu na stronę wyników można dodać dodatkowe filtry wyszukiwania, takie jak zakres ceny, waluta, miej - sce wysyłki, stan produktu. Wszystkie ceny produktów na platformie podawane są w kwocie netto! Drzewo kategorii Produkt można wyszukać również korzystając z dostęp - nego drzewa kategorii:

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz