Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 12 WOKÓŁ BRANŻY Pandemia wpłynęła istotnie na funkcjonowanie nie tylko przedsię- biorstw, ale też inwestorów. Zmieniła zwyczaje zakupowe, ale też wy- musiła wiele istotnych zmian w obsłudze klienta, szczególnie przez instalatorów. O rozwiązaniach, jakie wdrożyła firma Viessmann, roz- mawiamy z prezesem zarządu, panem Sebastianem Walerysiakiem. Rok 2020 okazał się czasem trudnych decyzji i wyzwań dla wielu przedsiębiorstw. Jak w dobie pandemii pora- dził sobie Viessmann? Sebastian Walerysiak, prezes firmy Viessmann: Epi- demia koronawirusa postawiła przed nami konieczność przeanalizowania i rozwiązania istotnych problemów ludzkich i operacyjnych. Dbając o bezpieczeństwo na- szych pracowników, partnerów oraz klientów, wdroży- liśmy szereg działań zapewniających płynne działanie firmy. Od początku pandemii wspieraliśmy swoich pra- cowników, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Do- brze zorganizowany i przede wszystkim zdrowy zespół, pozostawał do dyspozycji klientów, pracując w syste- mie pracy zdalnej. Zadbaliśmy również o dobre samo- poczucie pracowników, instalatorów i przyjaciół firmy poprzez organizację webinarów z terapeutą. Wspominał Pan o instalatorach i serwisantach. Ich pra- ca to głównie wizyty w domach klientów. Czy pracują również w czasie pandemii? Jak wygląda ich praca? Dla serwisantów i instalatorów, którzy osobiście od- wiedzali domy klientów, stworzyliśmy projekt „Bez- „Bezpieczna Ekipa”, czyli jak to się robi w Viessmannie FOT. VIESSMANN FOT. VIESSMANN

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz