Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 19 TYM ŻYJE BRANŻA Branża jest zgodna co do tego, że spotkania w for- mule targowej są potrzebne. Po wielu miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości, często bez możliwości spotkań, uznaliśmy, że wrzesień będzie tym momentem, w którym branża powinna wspólnie spotkać się podczas targów. Już niebawem będziemy informowali o szczegółach związanych z kolejną edy- cją, dlatego już teraz zachęcam do śledzenia naszej strony www i mediów społecznościowych. Targi Instalacje to nie tylko spotkanie branżowe przedstawicieli zawodów zajmujących się instalacją systemów grzewczych, kanalizacyjnych czy wentyla- cji. Dziś instalacje obejmują znacznie szerszy zakres tematyczny, w którego skład wchodzi również foto- woltaika czy inne nowoczesne rozwiązania. Od kilku lat obserwujemy, jak bardzo zmienia się branża instalacyjna w Polsce. Pojawiają się nowo- czesne rozwiązania w zakresie ogrzewania, a takie programy, jak „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd” wpływają korzystnie na ich udział w rynku. Śledzi- my również raporty takich organizacji, jak SPIUG czy PORT PC, w których wyraźnie widać rosnące zaintere- sowanie energooszczędnymi rozwiązaniami zarówno inwestorów prywatnych, jak i instytucji. Jest to moim zdaniem trend, który w kolejnych latach będzie się rozwijać. Dlatego uznaliśmy, że na przyszłorocznych Targach Instalacje nie może zabraknąć firm zajmują- cych się sprzedażą i montażem fotowoltaiki czy pomp ciepła. Planujemy przygotować dla zwiedzających oraz wystawców interesujące panele dyskusyjne oraz warsztaty, które umożliwią poszerzenie dotychczaso- wej wiedzy z tego zakresu. Co ważne, Targom Insta- lacje towarzyszyć będą również Targi SAWO, Targi Securex czy Green Power, które wspólnie stworzą nowoczesny blok umożliwiający zdobycie komplek- sowej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii. Czy podczas targów odbędą się warsztaty, panele dyskusyjne? Planujemy przygotować liczne atrakcje dla zwiedza- jących oraz wystawców bloku wydarzeń targowych, które odbywać się będą w dniach 14-16 września 2021 roku. Chcemy, aby nasze spotkanie stało się areną wymiany doświadczeń przedstawicieli róż- nych branż, ale też było miejscem zdobywania no- wej wiedzy i umiejętności w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, nowoczesnych technologii. Nie zapominamy również o instalatorach. Rozwija- jące się nowoczesne technologie oraz coraz większa świadomość Polaków w zakresie energooszczędnych rozwiązań dla domów sprawia, że instalator musi nieustannie poszerzać swoją wiedzę. Podczas Targów Instalacje będzie mógł spotkać się z producentami, wziąć udział w panelach dyskusyjnych czy warszta- tach praktycznych. Jak jesteście przygotowani na zapewnienie bezpie- czeństwa związanego z pandemią koronawirusa? Wiem, że Grupa MTP z powodzeniem zorganizowała kilka imprez targowych w wysokim reżimie sanitar- nym. Czy podczas Instalacji będzie podobnie? Targi to jedna z najbezpieczniejszych form robie- nia biznesu, dzięki sprzyjającej infrastrukturze oraz wdrożeniu wszystkich norm i zasad bezpieczeństwa. Targi Instalacje zaplanowane są na wrzesień przyszłe- go roku. Będziemy z uwagą śledzić zmieniającą się sytuację epidemiczną w Polsce oraz w Europie i co ważne – dostosowywać się do wszystkich wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego i rządu. Chcemy, aby wszyscy odwiedzający Targi Instalacje czuli się u nas bezpiecznie, a jest to możliwe dzięki dużym przestrzeniom targowym, sprawnie funkcjonującej wentylacji i doświadczeniu, jakie zdobyliśmy jako organizatorzy spotkań branżowych w czasie pande- mii. Będzie bezpiecznie i już teraz zachęcam naszych partnerów do współtworzenia tego najważniejszego wydarzenia w branży. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Marta Józefczak FOT. FOTOBUENO FOT. FOTOBUENO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz