Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 24 TYM ŻYJE BRANŻA 27października2020 r. już po raz trzeci odbyły się Trendy Energetyczne, jedno z naj- ważniejszych spotkań branży energetycznej. W tym roku w formacie telewizyjnym i całkowicie zdalnym uczestnicy pochylili się nad omówieniem 4 najważniejszych trendów: Europejski Zielony Ład i Fala Renowacji, polska walka ze smogiem i zielo- ne ciepłownictwo, rozwój fotowoltaiki oraz nowe technologie w polskiej energety- ce. 30 prelegentów, 5 patronów honorowych, 9 partnerów, 11 patronów. Transmisja pozwoliła dotrzeć z przekazem do ponad 4 000 widzów na żywo, a ogólny zasięg to ponad 13 000 użytkowników. Polska na fali zmian w energetyce. Za nami Trendy Energetyczne 2020 PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMÓWMÓJ PRĄD I CZYSTE POWIETRZE Już na początku Trendów padły ważne informacje na temat przyszłości priorytetowych programów Mój Prąd i Czyste Po- wietrze. Wśród gości honorowych wydarzenia znalazł się wi- ceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, który powiedział, że programMój Prąd dotych- czas sprawdził się i w tym momencie są analizowane modele jego kontynuacji w 2021 r. Rozważane jest dofinansowanie in- stalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, pomp ciepła oraz domowych magazynów energii. Ponadto przedstawiciel rządu poinformował, że projekt ustawy o promowaniu wytwa- rzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma do końca października br. trafić do Sejmu. Ponadto pro- wadzone są prace nad strategią wodorową i „urynkowieniem” klastrów energii. Wystąpił także pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł. Poinformował, że program Czyste Powietrze został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgło- szony do Krajowego Planu Odbudowy jako priorytet. Wartość projektu opiewa na 8mld euro. Rozpoczynają się prace nad pro- gramem prefinansowania dla osób najuboższych, włączeniem systemu bankowego i koncernów energetycznych, a rząd szuka dodatkowo rozwiązań dla budownictwa wielorodzinnego. Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW powiedział o dużym dorobku systemu finansującego inwestycje prośrodo- wiskowe, którego filarem, obok wojewódzkich funduszy i BOŚ, jest właśnie NFOŚiGW. Fundusz przez 31 lat dofinansował przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 250 mld zł, uwzględ- niając tylko środki krajowe. Zauważył, że trwa obecnie proces finansowania osób fizycznych. Usprawniany jest także cały czas program Ciepłownictwo Powiatowe, który będzie rozsze- rzony. Kluczową kwestią cały czas pozostaje skuteczna walka z zanieczyszczeniami powietrza. Szczególnie interesująco wygląda rynek OZE w skali mikro – komentował prowadzący wydarzenie Grzegorz Burek, redaktor naczelny „GLOBEnergia”. Dziś to 260 tys. prosumentów, a do- celowo milion. To bardzo dobry prognostyk dla mikroinstalacji. Współprowadzący, Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV dodał, że dojdzie do zmian na rynku fotowoltaicznym. W przyszłym roku spodziewany jest spadek dynamiki wzrostu, choć generalnie fotowoltaika nie przestanie się rozwijać. NADCHODZI FALA RENOWACJI Unia Europejska chce modernizować budynki dla efektywności energetycznej. Ekspert ds. regulacji Paweł Wróbel wprowadził uczestników do istoty europejskiej strategii integracji systemu energetycznego oraz wyjaśnił, dlaczego ważna jest elektryfi- kacja na drodze do transformacji energetycznej. Dr Christian FOT. GLOBENERGIA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz