Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 36 ŁAZIENKOWE INSPIRACJE Nowy system walizek narzędziowych Viega składa się z dwóch modeli, które mieszczą zaciskarkę Pressgun oraz wszystkie akcesoria potrzeb- ne do montażu systemów zaprasowywanych. Walizka narzędziowa Viega doskonale chro- ni zaciskarkę, gwa- rantując bezpieczny i wygodny transport. Jedna walizka, jeden zestaw: ta zasada dotyczy również szczęk za- ciskowych, przeznaczonych do kon- kretnych systemów zaprasowywa- nych Viega. Ułatwia to utrzymanie idealnego porządku w magazynie, czy na placu budowy. Obie walizki można łatwo łączyć ze sobą lub z innymi walizkami narzędziowymi, tworząc na przykład kompletny wózek. System jest też w pełni kompatybilny z zabudową samocho- dową Sortimo. Każdy instalator dobrze wie, jak ważną rolę w co- dziennej pracy odgrywa optymalne zabezpieczenie narzędzi montażowych i utrzymanie ich w należytym porządku. Systemwalizek narzędziowychmarki Viega to funkcjonalne rozwiązanie, odpowiadające na po- trzeby fachowców. Nowe modele są lżejsze i bardziej kompaktowe, a jednocześnie wyjątkowo wytrzymałe i odporne na zachlapanie. Ponadto system jest w peł- ni kompatybilny z zabudową samochodową Sortimo. Nowy system walizek narzędziowych Viega W ysokiej jakości narzędzia mają istotny wpływ na efek- tywność i komfort pracy instalatora. Równie ważna jest oczywiście kwestia ich odpowiedniego przechowywania i za- bezpieczenia na placu budowy oraz podczas transportu. Firma Viega oferuje praktyczne i wytrzymałe walizki do swoich urzą- dzeń z serii Pressgun i akcesoriów. Nowe modele, dostępne w dwóch rozmiarach są znacznie lżejsze i bardziej kompakto- we od poprzednich wersji. Dzięki nim instalatorzy mogą mieć zawsze pod ręką zaciskarkę i pasujące do niej akcesoria marki. IDEALNY PORZĄDEK I WYGODNY TRANSPORT W pierwszej walizce mieści się Pressgun, ładowarka i aku- mulator albo przystawka Pressgun-Press Booster, a w dru- giej szczęki lub pierścienie zaciskowe do określonych zastosowań. Takie rozwiązanie systemowe jest nie tylko praktyczne, ale zapewnia również idealny porządek w ma- FOT. VIEGA FOT. VIEGA FOT.VIEGA FOT. VIEGA gazynie, warsztacie lub miejscu montażu. Ponadto zabez- piecza i chroni nasze narzędzia. Obie walizki można łatwo łączyć ze sobą lub z innymi kompatybilnymi walizkami narzędziowymi, tworząc na przykład kompletny wózek. Ergonomiczne uchwyty i boczne wgłębienia zapewniają wygodny transport. ODPORNE NA WSTRZĄSY I ZACHLAPANIA Elastyczność nowego systemu walizek ułatwia prace mon- tażowe, a ich kompaktowe wymiary i zredukowana wzglę- dem poprzednich modeli masa, czynią je wygodniejszymi w zastosowaniu. Jednocześnie pojemność załadunku każ- dej z walizek wynosi aż 25 kg. Dzięki temu mogą one bez trudu pomieścić wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria. Kolejną ważną zaletą jest dobrze już znana instalatorom wy- trzymałość i trwałość walizek. Nowe modele są skutecznie zabezpieczone przed zachlapaniem wodą i odporne na zła- manie, a maksymalne obciążenie pokrywy wynosi aż 100 kg. Pozwala to sprostać wszystkim wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia na miejscu budowy. Materiał powstał we współpracy z marką Viega

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz