Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 10 WOKÓŁ BRANŻY Targi Instalacje, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na sta - łe wpisały się w kalendarz spotkań branży instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej. W kwietniu 2022 roku odbędzie się kolejna ich edycja. Czym będzie różnić się od poprzednich, zapytaliśmy dyrektora Targów Instalacje – Mateusza Szymczaka. Długo wyczekiwane spotkanie branżowe już w kwietniu! W kwietniu 2022 roku, po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, odbędą się poznańskie targi instalacyjne. To chyba długo wycze - kiwane spotkanie branży? Mateusz Szymczak, dyrektor Targów Instalacje: Z naszych rozmów z wystawcami, partnerami, jak i in - stalatorami wynika, że wszyscy jesteśmy spragnieni spo - tkań i nie możemy doczekać się zbliżających się targów, które odbędą się w Poznaniu w dniach 25-27 kwietnia. Z pewnością będzie to czas, w którym nie tylko spotka - my się w przestrzeni targowej po długich miesiącach rozmów tylko on-line, ale będzie to również moment, w którym na żywo my i nasi goście będziemy mogli zapoznać się z nowościami producentów. Nie da się nie wspomnieć o tym, że branża jest w doskonałej kondycji, świat pędzi do przodu, kolejne inwestycje są planowane i realizowane, dlatego wszystko wskazuje na to, że zbli - żające się targi będą bardzo udane. Na gości targowych czekać będzie mnóstwo premier i nowości. Od ostatniej edycji Targów Instalacje wiele zmieniło się w prawodawstwie polskim i europejskim. Znaczą - cy rozwój fotowoltaiki oraz innych źródeł energii po - chodzącej z OZE, dążenie do odstąpienia od węgla czy przyjęcie polskiej strategii wodorowej to tylko niektó - re ze zmian. Czy to wszystko wpłynie na tematykę blo - ków targowych? Śledzimy zmieniającą się legislaturę, spotykamy się z przedstawicielami wielu stowarzyszeń oraz organi - zacji działających w zakresie energetyki czy nowocze - snych technologii. Wspólnie staramy się przygotować taką ofertę targową, która będzie interesująca zarówno dla instalatorów, jak i dla projektantów, zarządców bu - dynków czy przede wszystkim dla inwestorów, również prywatnych. Ponadto mając na uwadze zmieniające się trendy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych zwiedzających, tematyka najbliższej edycji Targów In - stalacje obejmować będzie kotły, pompy ciepła, tech - nikę grzewczą, klimatyzację, wentylację i rozwiązania dla smart domu. Szczególny nacisk zostanie położony na urządzenia i technologie wykorzystujące odnawial - ne źródła energii. Wspomniałeś o odnawialnych źródłach energii. Kom - ponenty zasilane energią z OZE stały się już nieod - łączną częścią nowoczesnych instalacji hybrydowych montowanych w nowych, ale też modernizowanych budynkach. Zgadza się. Dlatego łączymy siły z targami Green PO- WER , które gromadzą w jednym miejscu przedstawicieli FOT.FOTOBUENO FOT.FOTOBUENO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz