Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 14 Podczas gdy zabezpieczanie prostych oraz ciągłych instalacji jest stosunkowo proste, montaż izolacji może być utrudniony w miej - scach kolan i trójników. Z pomocą przychodzą elementy prefabry - kowane ThermaSmart PRO od Thermaflex, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu efektywnej izolacji w trudno dostępnych miejscach. Kształtki ThermaSmart PRO – doskonała izolacja trudno dostępnych miejsc TYM ŻYJE BRANŻA I zolacja instalacji na ogół nie sprawia instalatorom więk - szych problemów. Kłopoty pojawiają się dopiero wtedy, gdy przychodzi nam zaizolować miejsca, w których występują łuki oraz łączenia z innymi rurami. Pozostawienie new - ralgicznych miejsc bez otuliny lub założenie jej w sposób prowizoryczny sprawia, że ubytki w izolacji ostatecznie skutkują stratami energii. W celu usprawnienia prac mon - tażowych oraz zapewnienia skutecznej, szczelnej i estetycz - nej izolacji, Thermaflex stworzył gotowe kształtki w postaci kolanek i trójników ThermaSmart PRO, zapewniające do - skonałe właściwości izolacyjne nawet w najbardziej niedo - stępnych miejscach. KSZTAŁTNA OTULINA Gotowe kształtki izolacyjne w postaci kolanek i trójników z oferty firmy Thermaflex znajdują zastosowanie w in - stalacjach grzewczych, sanitarnych, chłodniczych, wen - tylacyjnych, a także klimatyzacyjnych. Dzięki nim, prace montażowe zajmują ponad 70% mniej czasu. Oprócz odpo - wiedniego kształtu dopasowanego do rozgałęzień czy łuków, zarówno kolanka, jak i trójniki posiadają wygodne rozcięcie, dzięki któremu umieszczenie ich w newralgicznym miejscu nie sprawia problemu. Zastosowanie kształtek ThermaSmart PRO pozwala zredukować ilość mostków termicznych w po - włoce izolacyjnej, w konsekwencji zaś minimalizuje koszty eksploatacji całego systemu. MOC ZALET W KSZTAŁCIE KOLAN I TRÓJNIKÓW Kolanka i trójniki ThermaSmart PRO wykonane są z wyso - kiej jakości pianki poliolefinowej o strukturze zamkniętoko - mórkowej, co minimalizuje straty energii i zapobiega dyfuzji pary. Ich elastyczność umożliwia szybki i prosty montaż, FOT.THERMAFLEX

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz