Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 16 ZIELONA ENERGIA Wmarcu 2021 roku zakończyły się konsultacje „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, a z początkiem listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Do końca 2025 roku Polska ma wydać na ten cel 2 mld zł, a do 2030 roku łącznie prawie 17 mld zł. Polska na drodze do wodoru PRACE NAD STRATEGIĄ WDROŻENIA WODORU W POLSCE Polska plasuje się obecnie na piątej pozycji globalnego rankingu producentów wodoru, jednakże udział produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody jest znikomy. Roczna produkcja wodoru w Polsce wynosi około 1 mln t. Jest on wytwarzany głównie przez rafinerie oraz zakłady chemicz - ne i wykorzystywany w procesach rafinacji i produkcji na - wozów mineralnych oraz chemikaliów. Wodór z kolei uważany jest za paliwo przyszłości, które - go produkcja, choć wymaga zaawansowanych technologii, w konsekwencji daje mało szkodliwe dla środowiska pali - wo o szerokim zastosowaniu. Mając na uwadze zmieniające się trendy oraz świado - mość, jakie właściwości posiada wodór, 30 październi - ka 2018 r. Ministerstwo Energii zainaugurowało prace Zespołu Roboczego ds. Strategicznej Analizy Rozwoju Gospodarki Wodorowej w Polsce. Zespół powstał w celu przyjęcia rekomendacji dotyczących regulacji w zakresie wodoru. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu z 2019 r. wskazał wodór jako środek do rozwoju efektywnego energetycznie i niskoemisyjnego transportu. Dodatko - wo wskazał sprzedaż wodoru jako działanie wspierające rentowność sektora górnictwa węgla kamiennego. Prace badawcze trwały, by w maju 2020 r. raport dotyczący rozwoju wodoru w Polsce został przedstawiony przez ekspertów. Kluczowymi rekomendacjami były m.in .: • jak najszybsze opracowanie i przyjęcie planu rozwoju technologii wodorowych w Polsce, • uruchomienie pierwszych przemysłowych instalacji na bazie krajowej technologii,

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz