Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 22 Nowoczesne rozwiązania do kotłów pelletowych Kotły pelletowe to jeden z ekologicznych sposobów ogrzewania, który jest świetnym rozwiązaniem w przypadku wymiany źródła ciepła z urzą - dzeń spalających węgiel. O nowoczesnych rozwiązaniach marki Caleffi Hydronic Solutions opowiada Przemysław Dutka. OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA U kłady modernizowane są systemami najczęściej wysoko-/średnioparametrowymi, gdzie odbiornikami ciepła są grzejniki. Modernizacja takiego układu będzie zatem w zasadzie polegać na wymianie elementów kotłowni (w zależności od kondycji instalacji). Nie ma konieczności zmiany samych odbiorników, jak ma to miejsce w przypadku pomp ciepła. Kotły tego typu najczęściej wyposażone są w zaawan - sowaną automatykę, pozwalającą na modulację zakresu mocy w zależności od zapotrzebowania, co bezpośred - nio przenosi się na energooszczędność samego ukła - du. Stosując tego typu rozwiązanie, należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu samego źródła ciepła. Jednym z elementów wymaganych do długoletniego, bezawaryjnego działania jest zastosowanie rozwiązania zapobiegającego kondensacji . Skąd się bierze zjawisko kondensacji w kotłach? Drewno i jego pochodne zawierają zmienny procent wilgoci w zależności od typu (pellet, zrębki itp.) oraz długości przechowywania. Para wodna jest uwalnia - na w trakcie schnięcia w komorze spalania. Obecność „zimnych stref” w kotle lub kominie może obniżyć temperaturę spalin poniżej punktu rosy, co powoduje skraplanie. Dlaczego to zjawisko jest groźne? Para wodna skrapla się na elementach kotła wraz z sa - dzą i częścią węglowodorów obecnych w spalinach, co prowadzi do powstania osadów i smoły. Substancje te przylegają do ścian wewnętrznych kotła. Osady są ła - twopalne, a dodatkowo obniżają wydajność wymiany ciepła, jak również mogą prowadzić do przyspieszonej korozji elementów kotła. W jaki sposób możemy przeciwdziałać zjawisku kondensacji? W przypadku kotłów należy wyeliminować „zimne stre - fy”, czyli utrzymywać stosunkowo wysoką temperaturę powierzchni wewnętrznych kotła. Aby to zrealizować, należy zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę wody powracającej do urządzenia z instalacji. Jednym ze sposobów jest zastosowanie termostatycznych za - worów antykondensacyjnych z serii 280. Jak zatem działa zawór antykondensacyjny z serii 280? Aby objaśnić zasadę działania całego układu, posłuży - my się przekrojem znajdującym się powyżej oraz ry - sunkami przedstawiającymi 4 fazy pracy instalacji wyposażonej w zawór z serii 280. Czujnik termostatyczny (1), całkowicie zanurzony w medium, kontroluje ruch elementu zamykającego (2), regulującego przepływ w obejściu (7) i w stronę instalacji. Przy uruchomieniu kotła zawór recyrkuluje wodę, tak aby jak najszybciej uzyskać zadaną tempera - turę (rys. 1). FOT.CALEFFI FOT.CALEFFI

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz