Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 34 ŁAZIENKOWE INSPIRACJE System izolacji podpłytkowych na przykładzie łazienki Zbyt duża wilgoć, powodująca wszelkiego rodzaju przecieki czy wykwity na ścia - nach lub w narożnikach – nikt z nas nie chce, aby takie problemy pojawiły się w łazience. W jaki sposób skutecznie zabezpieczyć łazienkę przed przeciekaniem wody? Odpowiedzią na to jest system izolacji podpłytkowych od Bostik. W naszych domach i mieszkaniach znajdują się miej - sca, które wyjątkowo narażone są na szkodliwe działanie wody. Są to nie tylko balkony i tarasy, ale także łazienki. Stąd należy przyłożyć szczególną wagę do tego, aby zabez - pieczyć je przed zawilgoceniem oraz pojawieniem się grzy - bów i pleśni. Jednym z najlepszych sposobów ochrony jest hydroizolacja podpłytkowa, gdyż o doskonałej szczelności podłoża nie decyduje jego wierzchnia warstwa, lecz to, co się znajduje tuż pod nią. Czym będzie skuteczna izolacja łazienki i jaki system izolacji podpłytkowych mamy do dys - pozycji w tym miejscu? HYDROIZOLACJA ŁAZIENKI Łazienka to miejsce, w którym wilgoć pojawia się cały czas. W takim wypadku izolacja musi odpierać zbierają - cą się w tym pomieszczeniu wodę, by w konsekwencji nie powstawały zawilgocenia i wykwity. Czy to nowy projekt, czy też renowacja, należy poprawnie przygotować podło - że. Jeżeli jest to nowy projekt, konieczne są odpowiednie warstwy izolacyjno-termiczne, styropian, jastrychy, masy samopoziomujące, by wyrównać podłoże i przygotować je pod kolejne prace izolacyjne. Jeżeli jest to renowacja ła - zienki, to skuwamy stare okładziny ceramiczne, usuwamy stary klej i wygładzamy posadzkę i ściany, by przygoto - wać je pod nowe okładziny. W obu przypadkach nie za - pominamy, by zabezpieczyć styk posadzka-ściana taśmami hydroizolacyjnymi. Dopiero po wykonaniu tych czynności, aplikujemy hydro - izolację – do wyboru, czyli ARDATEC FLEXDICHT, ARDA - TEC 2K FLEX, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ lub AQUA BLOCKER. W momencie, gdy dwie warstwy są już gotowe, przechodzimy do prac wykończeniowych, czyli układania ceramiki, płytek lub paneli LVT. W tej sytuacji nie musimy już stosować kleju odpornego na warunki at - mosferyczne, dlatego możemy wykorzystać produkt dedy - kowany dla łazienek. Dobieramy go pod kątem formatu i rodzaju płytek. Kiedy ułożymy już płytki, fugujemy połą - czenia w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią, wykorzy - stując na przykład ARDACOLOR FLEX – mówi Sławomir Pałka, ekspert firmy Bostik. OCHRONA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Dla skutecznej hydroizolacji łazienki, wiodący na świecie specjalista w zakresie chemii budowlanej – firma Bostik – opracowała specjalnie dedykowane systemy izolacji pod - płytkowych. W skład systemu wchodzi BOSTIK TECHNIS C560 RAPID, BOSTIK ARDAGRIP CLASSIC, BOSTIK ARDA - TEC FLEXDICHT i BOSTIK SANITARY BAND. Czym wyróż - niają się te rozwiązania? BOSTIK TECHNIS C560 RAPID to szybkowiążąca zapra - wa jastrychowa o niskim skurczu i wysokiej wytrzyma - łości końcowej. Pomimo wydłużonego czasu obróbki, już po około 45 minutach od położenia po wylewce można chodzić, a po 2-3 godzinach przystąpić do kolejnych prac budowlanych. Zaprawa dedykowana jest do produkcji ja - strychów szybkowiążących zespolonych, jastrychów na warstwach oddzielających i izolujących, a także podgrze - wanych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz bu - dynków, w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, a także tam, gdzie jest duże obciążenie ruchem pieszym. Nadaje się również jako zaprawa do szybkich napraw na powierzch - niach betonowych w obszarach przemysłowych. FOT.BOSTIK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz