Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 6 WOKÓŁ BRANŻY Rury od Amiblu do przecisku zostały zastosowane przy najdłuższym na świecie mikrotunelowaniu w Rzymie. „Collettore della Crescenza 3° lotto – Isola Farnese” to trzeci etap projektu związanego z rekultywacją Fosso della Crescenza, jedne - go z cieków wodnych zlokalizowanych na północ od stolicy Włoch, cechującego się cennymi właściwościami historycznymi i przyrodniczymi. Kontrakt opiewał na 32,5 mln €, a całkowita długość to 5320 m. Rekordowy projekt z rurami GRP w Rzymie WYMAGAJĄCA INWESTYCJA NA TERENIE PARKU PRZYRODNICZEGO Fosso della Crescenza to teren objęty ochroną jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku. Na tym obszarze został stworzony Regionalny Park Przyrod - niczy Veio. Pierwsze dwa etapy projektu zleconego przez Miasto Rzym zostały zakończone jeszcze w latach 2009 do 2013. W ich trakcie wykorzystano około 1,3 km rur o średnicy DN2000 oraz 2 km rur do przecisku CC GRP DN1600, po - łożonych metodą mikrotunelowania. Ponadto ułożono też 1,2 km rur o średnicach od DN1400 do DN2000, korzystając z metody tradycyjnej – w otwartym wykopie. Etap trzeci, trwający w 2021 roku, był najtrudniejszy pod względem technicznym. Inżynierowie z ACEA Elabori zdecy - dowali się na rury do przecisku Amiblu o średnicy DN2000, podzielone na sześć odcinków o łącznej długości ponad 5,3 km. W trakcie realizacji tego projektu wykonawcy, spółki Im - presa Mario Cipriani S.r.l. oraz ICOP S.p.A., zmagały się z wieloma problemami technicznymi: głębokość przecisku wynosiła miejscami ponad 60 m, cztery odcinki przecisku miały ponad 1 km (dodatkowo trasa jednego z nich bie - gła po łuku), poziom wód gruntowych sięgał 30 m, a gleba w miejscu instalacji składała się z gliny o bardzo dużej ści - słości – skomentował Dariusz Kosiorowski, międzynarodo - wy ekspert grupy Amiblu w zakresie technologii przecisku i mikrotunelowania oraz szef działu technicznego oddziału w Dąbrowie Górniczej. Do wykonania połączeń między rurami zastosowano łącz - niki PN 6 ze stali nierdzewnej, które są w stanie wytrzy - mać ciśnienie wewnętrzne o wartości 6 bar oraz ciśnienie zewnętrzne o wartości 3 bar. Inżynierowie ACEA poprosili o przeprowadzenie specjalnych testów szczelności łączników FOT.AMIBLU

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz