Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 8 WOKÓŁ BRANŻY Zmieniający się klimat na całej kuli ziemskiej przyczynił się do po - szukiwania ogólnoświatowych, ale też regionalnych rozwiązań, których celem jest powstrzymanie zachodzących zmian. Czy to się uda? Z pewnością pokaże to niedługa przyszłość. Walka o Klimat – kilka uwag T ytułowa „Walka o Kimat” wchodzi w fazę, która zde - cyduje, zdaniem aktywistów i wielu naukowców, o życiu i dobrobycie ludzkości żyjącej na planecie Ziemia. Znane mi z przeszłości, nie tak w końcu odległej, militarystyczne słownictwo, nie budzi dobrych skojarzeń. W tym miejscu pa - suje tu tylko stare żydowskie powiedzenie: „Walka o pokój będzie tak zawzięta, że kamień na kamieniu nie zostanie”. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość Ziemi i ludzkości, ale mo - żemy zastanowić się, jak decyzje podejmowane w imię wal - ki ze zmianami klimatycznymi odbiją się na sytuacji naszej branży. Komisja Europejska podjęła w ostatnich miesiącach i tygodniach wiele inicjatyw i decyzji, o których pisałem wcześniej (Green Deal, Fit For 55, Circular Economy) – tym razem kilka uwag o naszych, krajowych wyzwaniach. KLUCZOWE DECYZJE W POLSCE Podjęliśmy właśnie w Polsce decyzję o wygaszaniu kopalń węgla do roku 2049, czyli w ciągu 28 lat przestaniemy wę - giel wydobywać i spalać w elektrowniach. Co więcej, więk - szość dużych elektrowni, zwłaszcza tych na węgiel brunatny, trzeba będzie wyłączyć w ciągu najbliższych kilkunastu lat, ze względu na ich zużycie, a nowych oczywiście nie war - to budować na kolejne 10-15 lat. Będą powstawać wiatraki i duże farmy fotowoltaiczne – nie mamy innych odnawial - nych źródeł energii, a energetyka jądrowa to duży znak za - pytania. Może powstanie taka elektrownia, ale nawet gdyby decyzja zapadła już teraz, to prąd z niej może zacznie płynąć około roku 2040. Jakąś nadzieję dają małe elektrownie ją - drowe, ale jak dotychczas nigdzie nie są stosowane, mimo że technologia jest już znana i wykorzystywana. Jak na razie nie osiągnęliśmy w roku 2020 celu wytwarzania 15% ener - gii z OZE, a kolejne jeszcze bardziej ambitne cele na rok 2030 i następne lata są dalej przed nami. Rozwój energetyki wiatrowej został spowolniony przez de - cyzje polityczne, uzasadniane przyjęciem niekorzystnych dla energetyki zasad rozliczeń – szczęśliwie ostatnio wraca - my do odkładanych projektów i będzie więcej prądu z tych elektrowni (pod warunkiem, że będzie wiało). Rozwój mi - kroinstalacji fotowoltaicznych zostanie zapewne trochę przyhamowany przez zmianę zasad rozliczania prosumen - tów z zakładami energetycznymi od początku roku 2021. Jesteśmy blisko granicy około 5 GW energii elektrycznej z mikroinstalacji, która może zostać w miarę efektywnie wykorzystana przez energetykę z niewielkimi nakładami w infrastrukturę. Pozostają duże farmy fotowoltaiczne – ich podłączenie do sieci będzie mniej kłopotliwe i mniej kosz - towne w przeliczeniu na jednostkę mocy. Możemy więc li - czyć na energię z wiatru i słońca w jakiejś, niestety, dość odległej przyszłości (jak od wieków przecież: wiatraki na - pędzały młyny, a zboża i pranie też się suszyło na słońcu). ZMIANY W BUDOWNICTWIE Komisja Europejska zauważyła, że duża część emisji CO 2 obwinianej za globalne ocieplenie jest związana z ogrzewa - niem budynków i transportem. Zmiany w transporcie nas mniej dotyczą, oprócz wysokich cen paliwa i transportu, ale planowana legislacja w budownictwie będzie miała istotny wpływ na naszą branżę. Można tu zacytować słowa Komi - sarza ds. Energii Komisji Europejskiej – Kadri Simona: „Jak wykazały ostatnie raporty Międzynarodowej Agencji Ener - gii oraz IRENA, nie ma możliwości osiągnięcia neutralności Jak na razie nie osiągnęliśmy w roku 2020 celu wytwarzania 15% energii z OZE, a kolejne jeszcze bardziej ambitne cele na rok 2030 i następne lata są dalej przed nami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz