Horse&Business 2/2022

44 2/2022 H & B Z D R OW I E Nie należy stosować inhalacji, gdy występują: • choroby górnych dróg oddechowych o przebiegu bar - dzo ostrym, • przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych w okre - sie zaostrzeń, • zakażenie bakteryjne narządów sąsiadujących, • niewydolność krążeniowa, • choroby nowotworowe, • choroby dróg oddechowych przebiegające z krwoto- kami. Leki do nebulizacji Wśród leków przeznaczonych do nebulizacji wyróżniamy roztwory, zawiesiny oraz liposomy. Roztwory zazwyczaj zawierają w sobie substancje pomocnicze, których celem jest doprowadzenie do izotonii (chodzi o uzyskanie iden - tycznych stężeń rozpuszczonych w roztworze elektrolitów). Taką substancją może być choćby chlorek sodu (NaCl). Z kolei w przypadku zawiesin nanocząstek wykorzystuje się leki podawane na ten moment dożylnie czy domięśniowo właśnie w procesie inhalacji. Przykładem takich inhalacji jest podawanie zawiesin z itrakonazolem, w wyniku czego udaje się uzyskać wysokie stężenie leku w płucach zwierząt. W ten sposób poprzez inhalację można uzyskać wyższe stę - żenie leku w osoczu i wyeliminować działania niepożądane. Ostatnią formą leków, które można podawać drogą wziew - ną, są liposomy. Ta postać przydaje się przy substancjach lipofilowych, które wykazują mniejsze właściwości draż - niące, przy większej aktywności. W zależności od schorzenia i stanu pacjenta możemy skorzystać z terapii z wykorzystaniem konkretnego, odpo - wiednio dobranego leku. Zaleca się, aby w przypadku ne - bulizacji korzystać z takich leków jak: • antybiotyki, • glikokortykosteroidy, • mukolityki, • bronchodylatory, • kromony, • surfaktant. Celem stosowania leków mukolitycznych jest upłyn - nienie wydzieliny oskrzelowej. Antybiotyki podawane są przy nowych zakażeniach oskrzelowo-płucnych, a także w związku z zaostrzeniem przewlekłych stanów zapalnych. Sterydy powinny być podawane tylko przez inhalatory pneumatyczne, ponieważ modele ultradźwiękowe mogą mieć negatywny wpływ na cząsteczki tych leków. Jednak aby inhalacja przyniosła pozytywny efekt, może być stosowana nawet bez wykorzystania konkretnego leku. Pozytywne efekty terapeutyczne, takie jak nawilżenie ślu - zówki, daje nebulizacja z wykorzystaniem roztworu soli fi - zjologicznej z kwasem hialuronowym. dr inż. Malina Brzozowska zoofizjoterapeuta, chiropraktyk, hirudoterapeuta oraz ratownik zwierzęcy • leki przeciwzapalne – woda wapienna oraz wody mine - ralne zawierające wapń, • antybiotyki. Wśród inhalacji naturalnych wyróżnić należy aerozol morski. Jednak przy wietrze od morza o średniej prędkości w odległości ok. 300 m od brzegu jego oddziaływanie jest wątpliwe (tylko dla koni mieszkających w określonej kra - inie geograficznej). Urządzenia do wziewów • Za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 1,5–3 atm. poprzez dyszę o średnicy 0,3–1 mm – wy - wołuje podciśnienie zasysające cząsteczki wody o śred - nicy powyżej 10 μm i gęstości 50–500 mm 3 na 1 litr (urządzenie grzewcze umożliwia osiąganie wymaganej temperatury). • Za pomocą ultradźwięków – zogniskowanie fal ultradźwiękowych na granicy cieczy z powietrzem, wytwarza mgłę o dużej gęstości. Wielkość kropelek jest zależna od częstotliwości fal ultradźwiękowych, np. 1 Mhz – kropelki o średnicy mniejszej niż 1 μm. • Aparat do inhalacji tzw. szkockich – umożliwia zmiany temperatury aerozoli w granicy od 20ºC do 40ºC. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia inhalacjami Leczenie z wykorzystaniem inhalacji należy podjąć w przy - padku, gdy występują: • nawracająca choroba obturacyjna (RAO, dawniej COPD), • dychawica świszcząca (RORER), • przewlekły nieżyt jam nosowych i gardła, • alergiczny nieżyt jam nosowych i zatok, • przewlekły nieżyt krtani i oskrzeli, • przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani, oskrzeli, • rozedma płuc, • choroby worków powietrznych, • stany po zabiegach operacyjnych dróg oddechowych. Pozytywne efekty terapeutyczne, takie jak nawilżenie śluzówki, daje nebulizacja z wykorzystaniem roztworu soli fizjologicznej z kwasem hialuronowym.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz