Horse&Business 2/2022

BADANIE USG W ORTOPEDII NIE TYLKO DO ŚCIĘGIEN Ultrasonografia jest używana na szeroką skalę w medycynie weterynaryjnej od lat 80. XX w. Jest ona doskonałym narzędziem w ortopedii służącym nie tylko do obrazowania chorób ścięgien. P ierwsze zastosowanie USG dotyczyło obszaru gi - nekologii, badania klaczy, stanu fizjologicznego jajników, ich patologii czy przebiegu ciąży. Dopie - ro później USG stało się standardem w badaniu chorób ścięgien. Posłużyło do oceny rozległości ich uszkodzeń i monitorowania procesów naprawczych. Kolejnym eta - pem w ortopedii było badanie stawów. Obrazowanie rent- genowskie stawów od nadgarstka i stawów stępu w dół nie nastręczało trudności, natomiast stawy kolanowy, ramienny, biodrowy czy biodrowo-krzyżowy jest wciąż dużym wyzwaniem do badania obrazowego dla lekarza weterynarii w terenie. Dzieje się tak ze względu na ich lokalizację i towarzyszące im duże partie mięśniowe. Przenośne aparaty rentgenowskie generują promienio - wanie x mające zbyt małą moc, aby je przeniknąć w wy - starczającym stopniu. Podobna sytuacja dotyczy obrazo - wania okolicy szyi i grzbietu. Użycie sonografii okazało się być bardzo przydatne w kilku aspektach. Umożliwiło diagnozowanie trudno dostępnych stawów oraz doprecy - zowanie diagnostyki wszystkich pozostałych, o łatwiej - szej dostępności. Jak powszechnie wiadomo, badanie rentgenowskie służy do obrazowania struktur kostnych, a badanie sonograficzne do badania struktur miękkich. Właściwie tak jest, jednakże przy pomocy USG można również obrazować powierzchnię kości, na przykład jej przebudowę świadczącą o procesie zwyrodnieniowym. Badając stawy, można uwidocznić następujące struk - tury: chrząstkę stawową, torebkę stawową, więzadła, maź stawową i, jak już wspomniano, powierzchnię kości. Fot. Depositphotos/mari_art 48 2/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz