Horse&Business 2/2022

Chrząstka stawowa Jako modelowy przykład wykorzystania USG do obrazo - wania chrząstki stawowej może służyć staw kolanowy, jego chrząstka stawowa bloczka kości udowej. Akurat w tym przypadku ultrasonografia da badającemu więcej infor - macji niż klasyczne badanie RTG. Można wykluczyć lub potwierdzić obecność OCD – osteochodrozy charaktery - zującej się izolowanymi fragmentami chrzęstno-kostnymi już we wczesnej fazie choroby, które są niezbyt wyraźnie widoczne na radiogramach. Omawiając staw kolanowy, należy podkreślić możliwość diagnozowania uszkodzenia łąkotek za pomocą badania USG, które daje lekarzowi wię - cej informacji o ich stanie niż badanie rentgenowskie, któ - re jest przydatne dopiero, gdy już dojdzie do zwapnienia w ich obrębie, czyli w zaawansowanym stadium choroby. Dodatkowo za pomocą badania sonograficznego można zdiagnozować pęknięcia łąkotek, ich zwłóknienia czy prze - mieszczenia. Badanie USG w tym przypadku daje lekarzowi więcej informacji. Jest też bardziej subtelne. Oznacza to, że wykaże mniej zaawansowane zmiany, co może być przydat - ne w leczeniu, które może zostać podjęte o wiele wcześniej niż dopiero wtedy, gdy zmiany będą już dobrze wyrażone (co świadczy o zaawansowaniu stanu zapalnego) i trudniej - sze do leczenia (fot. 1 i 2). Torebka stawowa i jej więzadła Gdy jest widoczny zwiększony obrys okolicy stawu, po przeprowadzeniu badania rentgenowskiego widać na ra - diogramie tylko obrzęk tkanek miękkich. Nie można usta - lić, których struktur dokładnie dotyczy. Wykonując bada - nie sonograficzne, można precyzyjnie ustalić, czy widoczny obrzęk spowodowany jest pogrubieniem tkanki podskórnej w okolicy stawu, czy dotyczy torebki stawowej bądź któ - regoś z więzadeł. Dodatkowo obrazowanie USG w tym konkretnym przypadku posłużyć może do monitorowania postępowania procesów naprawczych. Przeprowadzając Fot. 1. Widoczna prawidłowa łąkotka o trójkątnym kształcie Wysycenie struktury prawidłowe Fot. 2. Łąkotka nieprawidłowa. Zwiększone wysycenie świadczy o zwłóknieniu. Zauważalne przesunięcie względem sąsiadujących kości Fot. 3. Widoczne zachyłki przyśrodkowe stawu kolanowego. W zachyłku po prawej stronie zwiększona ilość płynu. Fot. 4. Więzadło biodrowo-krzyżowe krótkie, zaznaczone struktury. Po lewej stronie prawidłowe, po prawej – powiększone Jak powszechnie wiadomo, badanie rentgenowskie służy do obrazowania struktur kostnych, a badanie sonograficzne do badania struktur miękkich. Właściwie tak jest, jednakże przy pomocy USG można również obrazować powierzchnię kości. 49 2/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz