Horse&Business 2/2022

Persona w terminologii marketingowej pojawia się bardzo często, ale wciąż nie wszyscy wiedzą, co tak naprawdę to słowo oznacza. Samodzielne prowadzenie kampanii marketingowych wymaga tego, by szeroko spojrzeć na temat i wielu rzeczy nauczyć się w krótkim czasie. A wiedza o personie powinna być jedną z pierwszych, które posiądziemy. J eśli marketing ma być skuteczny i trafiać dokładnie do właściwego odbiorcy – należy skupić się na tym, kto jest po drugiej stronie. Co oznacza persona? Personą w marketingu nazywa się klienta, dla którego pro - jektowane są dana reklama, produkt lub usługa. Niektó - rzy określają personę jako klienta idealnego – dokładnie takiego, którego mamy na myśli, tworząc swój produkt, a następnie reklamę tego produktu. Grupa takich klientów tworzy grupę docelową danej firmy. Jest to, oczywiście, wyjaśnienie najbardziej ogólne. W terminie persony może bowiem mieścić się wszystko, co wyróżnia i charakteryzuje daną grupę. Na co zatem zwrócić uwagę przy budowaniu persony? Generalnie na wszystko. Choć najprościej będzie stworzyć w myślach, a potem na papierze, opisowy obraz osoby, któ - ra bezsprzecznie byłaby zainteresowana zakupem danego produktu lub usługi. Jak to zrobić? Oto kluczowe rzeczy, na które warto zwracać uwagę: • wskaźniki, takie jak: wiek, płeć, przybliżone miejsce za - mieszkania (miasto, wieś), ZADANIA PERSONY W MARKETINGU 64 2/2022 H & B M A R K E T I N G

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz