Horse&Business 2/2022

PIERWSZY KONKURS HIPICZNY NA ZIEMIACH POLSKICH Podziwiając grację i lekkość, z jaką koń z jeźdźcem pokonują przeszkody na parkurze, zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, że organizowanie takich konkursów na ziemiach polskich ma bardzo długą tradycję. Pierwszy odbył się ponad 140 lat temu, chociaż w zasadzie był on dziełem przypadku. Był bowiem tylko jednym z konkursów – i to nie najważniejszym – towarzyszących Wystawie Koni w Warszawie, czynnej od 12 do 22 czerwca 1880 r. O rganizatorem Wystawy Koni było Towarzy - stwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim, a zgodę na nią wydał jenerał-gubernator war - szawski, hr. Kotzebue, będący jednocześnie z urzędu pre - zesem Towarzystwa. I nie miał to być tylko rodzaj jarmar - ku na konie. Komitet Towarzystwa stwierdził bowiem, że „(…) urządzanie na polach mokotowskich ku uciesze panów i warszawskiej publiczności – wyścigów koni angielskich – bardzo mało tylko przyczynia się do rozwoju hodowli koni krajowi naszemu właściwych i potrzebnych. Stanąwszy na tym punkcie widzenia rzeczy, postanowił na innej drodze rozbudzić między ziemianami naszymi chęć do podniesie - nia zaniedbanej u nas hodowli koni (…)”. Przyjęta organizacja Wystawa mieściła się na placu Ujazdowskim i obejmo - wała teren o wymiarach ok. 320 x 200 m. Znajdowały się tam wszystkie budynki, m.in . stajnie i przegrody dla koni, Fot. Depositphotos/kharlamova_lv 76 2/2022 H & B H I S T O R I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz