Horse&Business 2/2022

KUPUJMY KONIE SPORTOWE Marcin Kamiński wiceprezes zarządu PZJ Niezależnie od dyscypliny wraz z wiekiem i doświad - czeniem konia rośnie ranga imprez sportowych, w których może uczestniczyć – od zawodów regionalnych i ogólno - polskich po imprezy międzynarodowe rozgrywane w Pol - sce i zagranicą. Dla każdego zawodnika i właściciela konia ukorono - waniem pracy i zaangażowania jest uczestnictwo w naj - większych imprezach sportowych, takich jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Obecność w wyjątkowym gronie kilkudziesięciu właścicieli olimpijskich koni jest nobilitacją, o jakiej marzy wielu. W 2022 r. najlepsze polskie konie będą brały udział m.in . w Mistrzostwach Świata w duńskim Herning (ujeż - dżenie i skoki) oraz w Pratoni del Vivaro (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). Jako Polski Związek Jeździecki promujemy i rozwija - my nie tylko aktywne uczestnictwo w sporcie jeździeckim. Pragniemy również, aby posiadanie koni sportowych stało się symbolem sukcesu biznesowego Polaków. Konie dają możliwość uczestnictwa w rywalizacji, ale również mogą przynosić zyski z zainwestowanych środków – wraz z sukcesami sportowymi i wzrostem wartości konia. Obserwujemy sporo tego rodzaju inwestycji ze strony indywidualnych osób czy firm na rynku koni skokowych w Polsce. Podmioty te od lat inwestują w konie sporto - we, które – doprowadzane do wysokich konkursów – są następnie sprzedawane z zyskiem w Polsce, w Europie lub USA. Przykładem sukcesu polskiej hodowli może być ogier Nevados S, na którym startuje obecnie Gregory Wathelet, członek belgijskiej kadry olimpijskiej. Rośnie także liczba inwestorów na rynku koni ujeżdże - niowych. Polscy właściciele kupują je także u hodowców zagranicznych. Mamy nadzieję, że konie WKKW, czego przykładem jest start w ubiegłorocznych Igrzyskach Olimpijskich, sta - ną się podobnie atrakcyjną inwestycją jak konie skokowe lub ujeżdżeniowe. Biorąc pod uwagę własne doświadczenie – jako właści - ciela konia, który ukończył zeszłoroczne Igrzyska – chciałbym Państwa zachęcić do rozpoczęcia przygody z in - westowaniem w jeździectwo i polskie konie sportowe oraz czerpania przyjemności z ich sukcesów sportowych. W  poprzednim numerze przedstawiłem nowy zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) i strategię na lata 2021-2024, która opiera się na rozwoju sportu wyczynowego i sportu powszechnego oraz budowie marki polskiego jeździectwa. Żadnego z tych celów nie da się jednak osiągnąć bez dobrych koni. Po drugiej wojnie światowej, w czasach komunizmu, zarówno hodowla, jak i sport jeździecki znalazły się w rę - kach państwa polskiego. Dopiero zmiana ustroju umożli - wiła powrót do własności prywatnej w tym zakresie. Obecnie większość z ponad 7 tys. koni sportowych jest w rękach prywatnych właścicieli. Podobnie stało się w przypadku hodowli w Polsce. Największą grupę wśród koni sportowych, podobnie zresztą jak na całym świecie, stanowią konie startujące w skokach przez przeszkody. Jest to zasługa m.in . bardzo prężnie działającego rynku zawodów regionalnych, ogól - nopolskich i międzynarodowych, oraz dużej liczby zawod - ników w nich uczestniczących. Do popularyzacji skoków przez przeszkody przyczynia się też między innymi rozwój Międzynarodowego Cyklu Zawodów Halowych CAVALIADA, który na stałe zagościł m.in . na antenach telewizyjnych stacji ogólnopolskich. Pomimo znacznie mniejszej liczby zawodów ujeż - dżeniowych, które odbywają się w naszym kraju, bardzo dobrze progresują również młode konie w tej dyscyplinie. Świetna organizacja i poziom międzynarodowych zawodów rozgrywanych w Polsce we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) sprawiają, że nasi zawodnicy mają możliwość na co dzień rywalizować ze światową czołówką. Dzięki temu możemy się cieszyć takimi sukcesami jak start i ukończenie przez polską dru - żynę Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Obecnie coraz większa liczba młodych koni na począt - ku swojej kariery sportowej zostaje zakupiona od hodowcy przez samego zawodnika lub przy udziale inwestorów. Rośnie liczba imprez w Polsce, podczas których doko - nywana jest weryfikacja młodych koni sportowych. Oprócz tradycyjnych Mistrzostw Polski Młodych Koni w poszcze - gólnych dyscyplinach rozgrywane są m.in . Sportowy Czempionat Młodych Koni czy czempionaty źrebiąt, or - ganizowane m.in . w Baborówku. Odbywa się coraz więcej aukcji i pokazów młodych koni sportowych. 80 2/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz