Horse&Business 2/2023

SPORT JEŹDZIECKI W NADMORSKIEJ SCENERII – CAVALIADA SUMMER Piękne słońce, gorący piasek, kojący szum fal. Do tego niesamowite emocje, wyjątkowe pokazy i sport jeździecki na najwyższym poziomie. O czym mowa? A o najbardziej wyczekiwanym wydarzeniu jeździeckim w Polsce, czyli zawodach konnych rozgrywanych bezpośrednio na plaży. Po siedmiu latach CAVALIADA Summer wraca nad Morze Bałtyckie! Karina Czechowicz C AVALIADA Summer, czyli drugie na świecie – po Miami na Florydzie – międzynarodowe wydarzenie jeździeckie odbędzie się 22-25 czerwca br. w Świnoujściu. W programie zaplanowane są m.in. zawody międzynaro - dowe w skokach przez przeszkody, codzienne bloki poka - zów konnych, zawody CAVALIADA Future, a także wido - wiskowe zaprzęgi parokonne. Nie zabraknie też cieszących się ogromną popularnością wśród najmłodszych zawodów Hobby Horse, a także Targów Sprzętu i Akcesoriów Jeź - dzieckich. Pierwsze w Polsce, drugie na świecie Grupa MTP od ponad dziesięciu lat organi - zuje najbardziej rozpoznawalne zawody jeź - dzieckie w Polsce pod marką CAVALIADA Tour. Wydarzenia przyciągają dziesiątki tysięcy kibiców na trybuny oraz setki zawodników z całego świata. Do tej pory CAVALIADA Tour gościła przede wszystkim w najwięk - szych halach widowiskowo-sportowych: w Krakowie, So - pocie i Warszawie oraz w obiektach targowych: w Poznaniu i Lublinie. Teraz przyszedł czas na zawody otwarte. – Najpiękniejsza, najszersza plaża w Polsce daje moż - liwości utworzenia wydarzenia, które do tej pory odbywały się tylko w Miami na Florydzie. Mamy już doświadczenie w tego typu imprezie, bowiem w 2016 r. z okazji 95-le - cia Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizo - waliśmy CAVALIADĘ Summer Jumping na plaży w Kołobrzegu. Wyda - rzenie by ło pierwszymi i do tej po ry jedynymi w Eu - rop ie międzynaro - d owymi zawodami jeździeckimi roz - grywanymi bez - pośrednio na Fot. Dava Palej Fot. Karolina Filipowicz 28 2/2023 H & B W Y D A R Z E N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz