Horse&Business 2/2023

i oddania dobrej jakości skoku przez okser kończący zada - nie. Należy rozpocząć od długiego najazdu z lewej nogi do stacjonaty (według zamieszczonej grafiki, najazd można zrobić także z prawej nogi w lustrzanym odbiciu – rys. 5). Po pierwszym skoku należy wykonać ciasną voltę w pra - wo i pokonać kolejną stacjonatę, po niej następuje ciasny, szybki zakręt do trzeciej stacjonaty. Po tych trzech szybkich skokach należy pokonać krótką ścianę w prawo i można za - cieśnić zakręt do czwartej stacjonaty, następnie uspokaja - my jazdę w łuku do ostatniego skoku na okserze skakanym od drąga. Tak jak w przypadku poprzednich ćwiczeń to za - wodnik decyduje, na jak ciasne zakręty między stacjonata - mi można sobie pozwolić, aby ćwiczenie było trudne, ale nie niemożliwe do wykonania. W rezultacie ma ono przy - nieść progres i poprawić umiejętność szybkiego pokonania ciasnego zakrętu w płynności galopu i koncentracji zarów - no jeźdźca, jak i konia. Efekt ma dać możliwość zaoszczę - dzenia czasu i oddania dokładnych skoków oraz przełożyć się na wygraną w konkursie. W zaproponowanym usta - wieniu przeszkód można znaleźć jeszcze parę możliwości do kolejnych wersji przejazdów. Umiejętność pokonania szybkiego, ciasnego zakrętu między przeszkodami na pew - no pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, a tym samym da upragnioną wygraną. aa Fot. Maciej Wojciechowski 39 2/2023 H & B S Z K O Ł A J E Ż D Z I E C K A REKLAMA GENERALNY IMPORTER HAVENS www.havens.pl e-mail: office@havens.pl 34-100 Tomice, ul. Krakowska 3 tel. +48 608 511 623 33 488 11 04 HAVENS - znany i ceniony na całym świecie producent pasz i suplementów dla koni. Oficjalny dostawca dla pres�żowego CHIO Aachen od 2004 r. PREMIUMHORSESUPPLEMENTS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz