Horse&Business 2/2023

KLACZ SPORTOWA – WYZWANIE W ROZRODZIE W przypadku ogierów kariera sportowa wcale nie musi kolidować z karierą reproduktora. W razie potrzeby można skorzystać z opcji zamrożenia nasienia, tak aby ogier w okresie intensywnego treningu i startów sportowych mógł skupić się wyłącznie na sporcie. Natomiast nietrudno się domyślić, że kariera sportowa klaczy niekoniecznie zgadza się w tak prosty sposób z rolą matki i nierzadko właściciele całkowicie rezygnują z niej na rzecz sportu. Jednakże nie należy zapominać, że klacze z wybitną karierą sportową są najbardziej pożądanym materiałem do dalszej hodowli! J eździectwo należy do sportów o wyjątkowo wysokim stopniu równouprawnienia. Na światowych arenach wśród najlepszych, walczących w najbardziej prestiżo - wych konkursach, spotkamy uczestników obu płci – mę - skiej i żeńskiej. Nie tyczy się to wyłącznie jeźdźców, ale tak - że ich wierzchowców. Na regionalnych, międzynarodowych czy olimpijskich parkurach i czworobokach spotykamy równo współzawodniczące klacze, wałachy i ogiery. Kolej - nym rzadko spotykanym faktem jest, że kariera koni spor - towych może trwać stosunkowo długo, bo nawet kilkana - ście lat. Wiele koni pierwsze starty rozpoczyna już w wieku 4 lat, a kończy karierę, mając 17 czy 18 lat. Faktem jest, że pogodzenie kariery sportowej z rolą matki zawsze niesie za sobą szereg problemów do rozwią - zania. Każda ewentualna ciąża klaczy wraz z odchowaniem źrebięcia to 1,5 roku wyłączenia z treningu sportowego i startów. Biorąc pod uwagę, że przeciętnie na osiągnięcie wysokich wyników w sporcie taka klacz potrzebuje około 6 lat, a każde wyłączenie z treningu na tak długi czas cią - ży i odchowu źrebięcia oznacza żmudne wypracowywanie formy w zasadzie od nowa – niewiele osób decyduje się na zaźrebienie klaczy w trakcie kariery sportowej. Jednak nie daje spokoju myśl, że tracimy najlepszą możliwość do uzyskania cennego potomstwa od sprawdzonej sporto - wo klaczy! Przecież takie geny to skarb! Jakie mamy za - tem możliwości wykorzystania klaczy pod kątem rozrodu u klaczy sportowych i przed jakimi wyzwaniami stają ho - dowcy i lekarze? Klacz hodowlana po zakończeniu kariery sportowej Idealnym rozwiązaniem wydaje się wcielenie utytułowa - nej klaczy sportowej do stada klaczy matek zaraz po za - kończeniu kariery sportowej. Niestety, największym ogra - niczeniem tego pomysłu jest wiek klaczy. Biologia rozrodu zarówno ludzi, jak i zwierząt funkcjonuje podobnie i płod - ność samic wszystkich gatunków spada wraz z wiekiem. Najczęściej spotykamy się z postępującymi z wiekiem i nieodwracalnymi zmianami zwyrodnieniowymi macicy. Budowa macicy zostaje zmieniona, dochodzi do zwłóknień w obrębie gruczołów macicznych i błony śluzowej maci - cy, a jej funkcjonalność zostaje zaburzona. Dodatkowo – szczególnie u klaczy starszych, które nigdy nie rodziły lub rodziły tylko za młodu – poprzez brak stymulacji przez ciążę i poród macica i szyjka macicy tracą swoją elastycz - ność. Zaburza to naturalne zdolności do oczyszczania ma - cicy po kryciu czy inseminacji i jest jednym z głównych przyczyn problemów z zaźrebianiem starszych klaczy po karierze sportowej. Jednocześnie zmiany w budowie ma - cicy wpływają na zdolność do zagnieżdżenia zarodka oraz jego dalszego odżywiania, co przekłada się na problemy z utrzymaniem ciąży. dr n. wet. Anna Grabowska lek. wet. Małgorzata Godlewska Anawet Sp. z o.o. Kalisz 40 2/2023 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz