Horse&Business 2/2023

Również gospodarka hormonalna często nie funkcjo - nuje już poprawnie i występują problemy zarówno z uzy - skaniem prawidłowego cyklu, jak i zaburzeń w wytwarza - niu hormonu podtrzymującego ciążę. Co ciekawe, okazuje się, że – oprócz wieku – również kariera sportowa ma niebagatelny wpływ na rozród klaczy. Badania naukowe wskazują, że stres i intensywny trening mają negatywny wpływ na funkcjonowanie układu rozrod - czego, prowadząc do zaburzeń hormonalnych i zmniejsze - nia przepływu krwi przez jajniki, co przekłada się na obni - żoną żywotność komórek jajowych. Wykazano również, że u klaczy sportowych częściej występują zaburzenia różni - cowania gruczołów endometrium macicy, co prowadzi do ich zaniku. W badaniu histopatologicznym macica wygląda wtedy jak u młodej samicy przed rozpoczęciem dojrzałości płciowej. Na szczęście wykazano, że zmiany te mogą być tylko przejściowe i po zakończeniu treningu po kilku mie - siącach gruczoły zaczęły się odtwarzać. Oprócz potencjalnych problemów z samym zaźrebie - niem starszej klaczy po karierze sportowej wiek jest też ograniczeniem ze względu na liczbę potomstwa, które jesz - cze może wydać na świat. Zaczynając karierę hodowlaną u klaczy w wieku 16 lat, możemy oczekiwać przy odrobinie szczęścia (oprócz samego zaźrebienia w grę wchodzi utrzy - manie ciąży, szczęśliwy poród i odchów źrebięcia) zaledwie kilku potomków. Możliwe do wykorzystania techniki, które nie kolidują z karierą sportową lub robią to jedynie w nieznacznym stopniu, to popularny już embriotransfer oraz zyskujące popularność w Polsce OPU (Ovum Pick-UP) i ICSI (Intracytoplasmatic Sperm Injection). Techniki wspomaganego rozrodu Na szczęście, rozwój nowoczesnych technik wspomagane - go rozrodu koni daje obecnie kilka obiecujących perspek - tyw do rozważenia przez hodowcę. W przypadku, gdy nie chcemy czekać z hodowlą do momentu zakończenia kariery sportowej, ale chcemy za - cząć uzyskiwać potomstwo już w młodym wieku, w trakcie Fot. AdobeStock/MedicalWorks 41 2/2023 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz