HORSE&BUSINESS 3/2021

nika z guzem powoduje normalizację objawów klinicznych, w tym stopniowy powrót normalnej aktywności hormonal- nej i cyklu rozrodczego – pod warunkiem, że zmieniony no- wotworowo jest tylko jeden jajnik (większość przypadków). Do zabiegu kwalifikują się również klacze z normalnymi jajnikami, u których obustronne przeprowadzony zabieg eliminuje aktywność rujową celem optymalizacji warun- ków hodowlanych lub z przesłanek klinicznych, jak w sytu- acji nawracających objawów kolkowych, które są związane z aktywnością hormonalną. Dojście chirurgiczne odbywa się również z poziomu słabizny. W przypadku tego zabie- gu szczególnie przydatne jest wykorzystanie laparoskopo- wych urządzeń elektrochirurgicznych, które umożliwiają jednoczesną koagulację (w efekcie tamowanie krwawienia) oraz przecięcie tkanki celem efektywnego odpreparowa- nia zmienionego nowotworowo jajnika. Guz usuwany jest w całości, za pomocą morcelatora, lub jest umieszczany w specjalnej torbie, która umożliwia jego rozdrobnienie, a następnie ekstrakcję. Podobnie jak w przypadku operacji wnętrostwa, rana jest zamykana trzema piętrami szwów, a następnie zabezpieczana opatrunkiem jałowym. Zaletą ovariectomii techniką laparoskopową jest możliwość wizu- alizacji opracowywanych struktur podwieszających jajnik, a zatem efektywna kontrola potencjalnego krwotoku oraz niezwykle istotna możliwość kontrolowanego zlikwidowa- nia zrostów zmienionego jajnika do ściany macicy bądź innych organów. Po operacji klacz wraca do normalnego funkcjonowania po około ośmiu tygodniach, podczas gdy aktywność zdrowego jajnika w czasie 6-12 miesięcy od dnia zabiegu. Obliteracja przestrzeni śledzionowo-nerkowej U niewielkiej grupy koni istnieje wariant anatomiczny w postaci stosunkowo głębokiej przestrzeni pomiędzy śle- dzioną a nerką, ponad spinającym je więzadłem śledziono- wo-nerkowym. To, w połączeniu z tendencją do wzdęcia oraz imigracji okrężnicy, może skutkować uwięźnięciem okrężnicy w tej przestrzeni. Schorzenie manifestuje się wy- stępowaniem objawów kolkowych, potencjalnie wymagają- cych leczenia chirurgicznego pod narkozą (operacji kolki). W przypadku potwierdzenia diagnozy przez lekarza wete- rynarii, zwłaszcza jeśli problem jest nawracający, należy rozważyć laparoskopowy zabieg obliteracji przestrzeni po- przez zbliżenie wolnego brzegu nerki do powięzi okołoner- kowej. Powstanie trwałego zrostu pomiędzy tymi organami uniemożliwia wystąpienie kolejnych epizodów uwięźnięcia. Po operacji pacjent wraca do normalnego funkcjonowania po około ośmiu tygodniach. lek. wet. Miłosz Grabski, dipl ecvs dr Maciej Przewoźny Equi vet Serwis Dr Maciej Przewoźny Przecięcie powrózka nasiennego celem uwolnienia jądra przed jego usunięciem odbywa się pod pełną kontrolą wizualną Zabiegi laparoskopii są wykonywane stosunkowo rzadko w stosunku do zalet, jakie niesie ta metoda. Często przyczyną jest brak doświadczeń w tym zakresie ze strony zarówno lekarzy referujących, jak i właścicieli koni. 3 x Klinika Equi Vet Serwis 27 3/2021 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz