HORSE&BUSINESS 3/2021

CHIROPRAKTYKA I OSTEOPATIA W LECZENIU KONI Terapia manualna to jedna z metod fizjoterapii. Jej celem jest nie tylko doraźne złagodzenie dolegliwości, ale również możliwie trwała poprawa stanu zdrowia konia. Jest jednocześnie naturalną i małoinwazyjną metodą diagnostyki i leczenia, dobrze tolerowaną przez zwierzęta. W terapii wykorzystywane są dłonie i dotyk terapeuty, dzięki którym może on zastosować specyficzne techniki. W poniższym artykule przedstawione zostaną dwie dziedziny terapii manualnej: chiropraktyka i osteopatia. C hiropraktyka skupia się na wpływie struktury organizmu, głównie kręgosłupa, na funkcjono- wanie całego ciała. Jej głównymi celami są odpo- wiednia diagnoza, korekcja i zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Osteopatia natomiast koncentruje się na tym, jak mięśnie, stawy, szkielet, ner- wy, tkanki i narządy wewnętrzne działają jako jedność. Podstawą tego podejścia jest idea, że ciało zwierzęcia jest integralną i niepodzielną całością, a żadna część nie może funkcjonować poprawnie bez innych. Prawidłowa diagnoza W terapii manualnej zasadnicze znaczenie ma dobre zdia- gnozowanie problemu zdrowotnego zwierzęcia. Od tego uzasadnione są wybór i efektywność terapii. Wykorzysty- wana jest w tym przypadku diagnostyka różnicowa, czyli metoda polegająca na stopniowym eliminowaniu przyczyn zaburzenia sprawności układów, zaczynając od najmniej prawdopodobnej. Wywiad z właścicielem konia to pierw- szy element diagnostyki. Z uwagi na holistyczne podejście do dysfunkcji i sposobu jej leczenia opiekun konia może się spodziewać pytań nie tylko o samą dolegliwość, ale też o sposób treningu, żywienia i utrzymania zwierzęcia. Istotne stają się także dobór sprzętu jeździeckiego, detale w sposobie eksploatacji, tryb szkolenia, aktywność w za- wodach sportowych, a nawet problemy natury psychicz- nej. Zdarza się bowiem, że odczuwane dolegliwości fizycz- ne mogą mieć swoje podłoże w ciągłej ekspozycji na stres. 28 3/2021 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz