HORSE&BUSINESS 3/2021

BADANIE EHAA, CZYLI CO MOŻNA WYCZYTAĆ Z WŁOSIA? P ierwiastki wchodzą w skład każdego żywego organi- zmu, a ich prawidłowy poziom i wzajemne proporcje odpowiadają za jego prawidłowe funkcjonowanie. Dlaczego należy badać poziomy pierwiastków? Minerały biorą udział w wielu procesach fizjologicznych i biochemicznych oraz pełnią wiele ważnych funkcji, m.in. regulują pracę mięśni i układu nerwowego oraz przemianę materii, a także stanowią materiał budulcowy kości i tkanek miękkich. Są niezbędne w procesie syntezy wielu witamin, hormonów i związków budujących białka, m.in. aminokwasów. Organizm konia sam nie potrafi wy- twarzać składników mineralnych, dlatego muszą być one dostarczane z pożywieniem, ale co ważne – w odpowiedniej ilości. Zarówno niedobór, jak i nadmiar składników mine- ralnych wpływają na zaburzenia i problemy zdrowotne. Jak rozpoznać potrzeby naszego przyjaciela? Rozpoznanie, czy dieta konia dostarcza mu wszystkiego, czego potrzebuje, nie jest proste. Zwłaszcza że deficytu nie- których pierwiastków nie da się zauważyć „gołym okiem”. Często, tak jak w przypadku chromu, objawy niedoboru nie są nawet do końca znane. Niestety, brak wyraźnych sygna- łów ze strony organizmu nie oznacza, że niczego mu nie bra- kuje, co w przypadku choćby wspomnianego chromu może prowadzić do zakłóceń procesów przemiany materii i działa- nia insuliny, spadku wytrzymałości czy odporności na stres. Co więcej, zapotrzebowanie na makro- i mikroelementy nie jest takie samo u każdego konia. Nawet w obrębie jednego organizmu nie jest stałe. Ulega okresowym wahaniom, spo- wodowanym przez czynniki wewnętrzne i środowiskowe. Czynniki wpływające na zmianę zapotrzebowania na składniki odżywcze • wiek, płeć i rasa konia, • poziom aktywności fizycznej i intensywność treningu, • sezon rozpłodowy, • ciąża lub jej brak oraz okres karmienia, • ogólna kondycja organizmu, przebyte lub aktualnie wy- stępujące choroby, • pora roku i temperatura otoczenia. Analiza pierwiastkowa włosów to badanie diagnostyczne stosowane powszechnie u ludzi, psów, a dzięki współpracy Laboratorium PETS DIAG i zespołu Uniwersytetu Rolniczego w Kra- kowie jest ono możliwe również u koni. Badanie EHAA jest obecnie stosowane przez hodow- ców na całym świecie nie tylko w celach profilaktycznych oraz odpowiedniego doboru diety uzupełniającej niedobory mikro- oraz makroelementów, ale przede wszystkim po to, by móc zdiagnozować i zapobiegać rozwojowi chorób koni. 38 3/2021 H & B A R T Y K U Ł P R O M O C Y J N Y

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz