Horse&Business 3/2022

K ażdy koń podczas wyjazdu na zawody może czuć zde - nerwowanie i płoszyć się z uwagi na nowe otoczenie. – Należy go więc prowadzić na ogłowiu, można sto - sować również długi uwiąz z łańcuszkiem, w przypadku koni nerwowych, silnych lub ogierów można zakładać kolec. Przy młodych koniach dobrze się sprawdza przyczepienie rączki do siodła lub zakładanie specjalnego napierśnika z rączką na szyi konia – wylicza Joanna Pawlak zawodniczka WKKW, repre - zentująca Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2021. Krzyk dziecka z trybun czy gwałtowne otwarcie parasolki mogą spłoszyć najspokojniejszego konia. Jak pomóc? Obiekt musi być dobrze oznaczony, a szlaki komunikacyjne ludzi i zwierząt nie powinny się przecinać. Trybuny powinny znaj - dować się w delikatnym oddaleniu od areny, a parkowe ścieżki odgrodzone solidnym płotem od przepędu dla koni. Bezpiecznie na rozprężalni Szczególnie jednak należy uważać na rozprężalni, bo tam dochodzi do największej liczby wypadków. – To tutaj spo - tykają się konie młode ze starszymi, ogiery z klaczami oraz jeźdźcy z umiejętnościami na różnym poziomie. I to w tym właśnie miejscu bierze górę duży stres zarówno jeźdź - ca, jak i konia. Zawsze, oczywiście, zwracamy też uwagę, czy koń ma wplecioną czerwoną wstążkę – podkreśla Łu - kasz Brzóska ze Stajni Sportowej Brzóska Horses. Ponad - to przypomina, że jeżeli koń boi się innych, to można zasto - sować maski z okularami, które ograniczają pole widzenia. Dla nerwowych koni dostępna jest maska na głowę, która przez ucisk w odpowiednie miejsca działa uspokajająco. Dla koni reagujących na hałasy są dostępne na rynku nauszniki wy - głuszające, a dla tych rozglądających się – okulary wpinane w ogłowie. Część tych rozwiązań można zastosować np. na roz - prężalni, a część na samych zawodach. Podstawową sprawą są właściwe ochraniacze na nogi, kalosze, napiętki, podkładki pod siodło i, oczywiście, odpowiednie siodło. Andrzej Michalski, właściciel Ośrodka Jazdy Konnej „Michalski”, z kolei doradza, że dobrą alternatywą – właściwie nie tylko podczas zawodów – jest też żel pod siodło, który działa trochę inaczej niż sama podkładka. Żel nie służy bowiem do korekty siodła, tylko do amortyzacji i równomiernego rozkładu ciężaru ciała jeźdźca. Zmniejsza też przeciążenia kręgosłupa. – Pamiętajmy, że podczas zawodów niezbędne są od - powiedni parkur z kompletem profesjonalnych przeszkód i podłożem, zabezpieczenie medyczne, zapewnienie opieki we - terynaryjnej i serwisu podkuwniczego. Do tego zawody należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym przepisami, pod nad - zorem doświadczonej komisji sędziowskiej – wylicza Jan Lu - dwiczak, właściciel ośrodka i klubu jeździeckiego Agro-Handel, organizator zawodów konnych. Z kolei Andrzej Sałacki, trener Kadry Narodowej, związany z LKJ „Lewada”, przypomina o ko - nieczności przygotowania naszego wierzchowca do obecności publiczności, mieniących się kolorów czy głośnej muzyki. Jeździecki triatlon Jednym z najbardziej widowiskowych sportów konnych jest WKKW. Z założenia należy też do najbardziej ekstremalnych dyscyplin jeździeckich. – Są momenty, które są niebezpiecz - ne, stąd Międzynarodowa Federacja Jeździecka oraz całe śro - dowisko jeździeckie podejmują cały szereg działań, by ryzyko niebezpiecznych upadków minimalizować – mówi Henryk Święcicki, dyrektor Międzynarodowych Zawodów Jeździec - kich WKKW w Baborówku. Przede wszystkim na przestrzeni Paweł Warszawski zawodnik WKKW, reprezentant SJ Baborówko Na przestrzeni lat bardzo zmieniła się specyfika WKKW. Zawody mogą odbywać się zarówno w krótkim, jak i długim formacie, gdzie zawodnicymają do pokonania, wzależności od klasy kon- kursu, dystans długości od 2300 do 6400 m. Przykładowo, ten dłuższy, przyjęty dla czterech gwiazdek, wynosi 5700 m i stoso- wany jest na zawodach najwyższej rangi, np. na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Obecnie większość zawo- dów organizuje się w tzw. krótkim formacie, który powoduje mniejsze zmęczenie koni, co wiąże się też z ich bezpieczeń- stwem. Gdybyśmy mieli tylko długie formaty, to ograniczaliby- śmy się do 3-4 startów w sezonie, a tak możemy przeplatać je tzw. startami krótkimi. Fot. Julia Powierska W celu zminimalizowania ryzyka należy z pewnością przestrzegać podstawowych zasad, a jedną z nich jest precyzyjne dobranie koni do poziomu wyszkolenia jeździeckiego 19 3/2022 H & B T E M A T W Y D A N I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz