Horse&Business 3/2022

OVARIECTOMIA U KLACZY Z abieg usunięcia samego jajnika jest zwykle wyko - nywany w przypadku zdiagnozowania guza jajnika. Kwalifikacja do zabiegu U klaczy najczęściej stwierdzana jest obecność ziarniszcza - ków jajnika (granulosa cell tumor) (fot. 1) lub krwiaków. Te pierwsze są aktywnymi hormonalnie nowotworami, zwy - kle o niskim stopniu złośliwości, które systematycznie zwięk - szają swoją objętość, osiągając pokaźne rozmiary, sięgające nawet do 50 cm średnicy. W zależności od swojego rozmiaru powodują one u klaczy wyraźny dyskomfort lub nawracają - ce objawy kolkowe. Równoczesna aktywność hormonalna powoduje zahamowanie fizjologicznego reprodukcyjnego cyklu hormonalnego, bezpłodność oraz zaburzenia beha - wioralne, w tym niepokój, agresję czy nasiloną wokalizację. Usunięcie jajnika z guzem powoduje normalizację objawów klinicznych, w tym stopniowy powrót normalnej aktywności hormonalnej i cyklu rozrodczego, pod warunkiem że zmie - niony nowotworowo jest tylko jeden jajnik (tak dzieje się w większości przypadków). Do zabiegu kwalifikują się rów - nież klacze z normalnymi jajnikami, u których obustronnie przeprowadzony zabieg eliminuje aktywność rujową celem optymalizacji warunków hodowlanych lub z przesłanek kli - nicznych, tak jak w sytuacji nawracających objawów kolko - wych, które są związane z aktywnością hormonalną. Technika i precyzja W zdecydowanej większości przypadków zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy wykorzystaniu seda - cji, gdzie dojście chirurgiczne odbywa się z poziomu słabi - zny za pomocą laparoskopii (fot. 2) lub dojścia klasycznego. W przypadku tego zabiegu szczególnie przydatne jest wyko - rzystanie laparoskopowych urządzeń elektrochirurgicznych, które umożliwiają jednoczesną koagulację (a w efekcie ta - mowanie krwawienia) i przecięcie tkanki celem efektywnego odpreparowania zmienionego nowotworowo jajnika (fot. 3). Guz usuwany jest w całości, za pomocą morcelatora, lub jest umieszczany w specjalnej torbie, która umożliwia jego roz - Operacyjne odjęcie jajników (łac. ovariectomia – OVE) zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Zabieg ten może być przeprowadzony według różnych technik operacyjnych. W jakim przypadku najczęściej się go wykonuje i na czym on polega? Fot. AdobeStock/MQ-Illustrations 42 3/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz