Horse&Business 3/2022

drobnienie, a następnie ekstrakcję. Rana jest zamykana trze - ma piętrami szwów i zabezpieczana opatrunkiem jałowym. Zaletami ovariectomii wykonywanej techniką laparoskopową są możliwość wizualizacji opracowywanych struktur podwie - szających jajnik, a zatem efektywna kontrola potencjalnego krwotoku, a także niezwykle istotna możliwość kontrolowa - nego zlikwidowania zrostów zmienionego jajnika do ściany macicy bądź inny organów. Po operacji klacz wraca do nor - malnego użytkowania po około ośmiu tygodniach, a aktyw - ność zdrowego jajnika po 6-12 miesiącach od dnia zabiegu. Czym jest laparoskopia? Laparoskopia jest techniką operacyjną umożliwiającą mi - nimalnie inwazyjny dostęp do wnętrza jamy brzusznej. Po - dobnie jak w przypadku artroskopii (wziernikowanie wnę - trza stawów) wykonywane jest małe cięcie skórne, które umożliwia wprowadzenie endoskopu o średnicy do 10 mm, podłączonego do kamery, a ta dalej do procesora umożliwia - jącego edycję obrazu na ekranie. Uzyskiwany jest w ten spo - sób wysokiej rozdzielczości obraz wewnętrznych struktur jamy brzusznej. Dzięki zastosowanej technice triangulacji możliwe jest wykonywanie manipulacji narządów pod ścisłą kontrolą wizualną w czasie rzeczywistym. Jama otrzewnowa wypełniona jest podawanym pod odpowiednim ciśnieniem dwutlenkiem węgla, dzięki czemu manipulacja organami jest bardziej optymalna i bezpieczniejsza. Operacja laparo - skopii może być wykonywana w znieczuleniu zarówno miej - scowym, jak i ogólnym, pod narkozą wziewną. Zalety zabiegu Zdecydowaną zaletą zabiegu, poza jego wysoką precyzją, jest niski stopień inwazyjności. To w konsekwencji mini - malizuje odsetek komplikacji oraz znacznie poprawia kom - fort zwierzęcia w okresie pooperacyjnym. Dodatkowo po - zwala na szybszy powrót do pracy. Lek.wet. Miłosz Grabski Dipl.ecvs Equivet Serwis Dr Maciej Przewoźny Usunięcie jajnika z guzem powoduje normalizację objawów klinicznych, w tym stopniowy powrót normalnej aktywności hormonalnej i cyklu rozrodczego, pod warunkiem że zmieniony nowotworowo jest tylko jeden jajnik. Fot. 3 x EquiVet Serwis 1 2 3 43 3/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz