Horse&Business 3/2022

LECZNICZE PELOIDY, MAŚCI, ŻELE I WCIERKI Ból, zwiększenie ciepłoty tkanek, obrzęk, które nie podlegają rekonwalescencji. Co robić? Nie można odpowiedzieć wprost na to pytanie, ponieważ w większości przypadków konieczna jest porada lekarza weterynarii lub zoofizjoterapeuty, którzy postawią diagnozę i zlecą badania, zanim podejmą stosowne leczenie. Jesteśmy jednak w stanie udzielić pierwszej pomocy naszemu wierzchowcowi samodzielnie. Jak to zrobić, by nie zaszkodzić, a wspomóc komfort zwierzęcia w stanie chorobowym? C zęsto przybycie lekarza weterynarii w pierwszych godzinach kontuzji jest niemożliwe. Przestrzec jednak należy właścicieli i opiekunów koni przed konsekwencjami nieleczenia lub leczenia niewłaściwego. Zawsze gdy ból i obrzęk nie mijają, a stosowane okłady, maści i inne stajenne sposoby zawodzą i po kilku dniach stosowania brak jest poprawy, należy udać się po poradę do lekarza weterynarii. Warto odpowiedzieć na pytanie, co obecnie jest dostęp - ne na polskim rynku medykamentów i jak ustrzec się przed wieloma błędami samoleczenia, jakim jest stosowanie le - ków kupowanych bez recepty. Należy też zadać pytanie, co jest najczęstszą przyczy - ną kontuzji koni związanych z uprawianiem rekreacji czy sportu. Niektóre tkanki są bardziej narażone na uszko - dzenie w wyniku wielokrotnych ruchów, wykonywanych we wszystkich rodzajach ćwiczeń, jakie stosujemy w dys - cyplinach jeździeckich. Zwykle dochodzi do przeciążenia wrażliwych części ciała, które są osłabione, a uszkodzenia nasilają się, gdy zwierzę nie przestaje trenować mimo utrzy - mującego się bólu. Ból zwykle ustępuje, gdy zaprzestaje się uprawiania danego treningu, i powraca, gdy zaczyna się go uprawiać ponownie. Drugą przyczyną uszkodzeń mięśni, ścięgien i więzadeł są zaniedbywane elementy treningu, ta - kie jak rozprężanie, rozgrzewka, rozciąganie i schłodzenie. Po pierwsze: opanować ból Gdy jednak doszło już do uszkodzenia, na początku leczy się ostre objawy, w tym opanowując ból. Sprawdza się tutaj prosta i skuteczna zasada stosowana w udzielaniu pierw - szej pomocy, czyli RICE (od pierwszych liter angielskich słów: rest, ice, compression, elevation), polegająca na odpoczynku, schłodzeniu okładem z lodu, ucisku uszko - dzonej tkanki. Okład z lodu pozwala ograniczyć zapalenie i złagodzić ból. Ucisk zmniejsza obrzęk. Gdy minie stan ostry i ból nie mija, sięgamy zwykle po leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także, w zależności od stanu kliniczne - go, produkty o działaniu miejscowym rozgrzewającym lub chłodzącym i przez to przeciwobrzękowym, przeciwbólo - wym. Przestrzec należy jednak przed kontynuowaniem tre - ningów, a szczególnie przed udziałem w zawodach do czasu wygojenia się uszkodzenia. Oprócz odpoczynku i innego rodzaju aktywności fi - zycznej (spacer, karuzela), w tym niekiedy połączonej z rehabilitacją, stosowane są także leki o działaniu prze - ciwzapalnym. Zajmiemy się grupą leków o działaniu prze - Fot. AdobeStock/Aleksandra Gigowska 44 3/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz